คุณอยู่ที่นี่

Main events calendar

Past Events

15 สิงหาคม 2018 - 15 สิงหาคม 2018

Bangkok, Thailand

การประชุมขอความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์

การประชุมขอความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์

รายละเอียด

24 พฤศจิกายน 2017 - 24 พฤศจิกายน 2017

Khon Kaen, Thailand

พิธีปิด การอบรมเพื่อ “สร้างศักยภาพผู้สอนการผดุงครรภ์จากสปป.ลาว รุ่นที่ 2

จดหมายเชิญสื่อ

ไทย, UNFPA ร่วมอบรมผดุงครรภ์ลาวเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาในสปป.ลาว

เรื่อง    เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมพูดคุยกับผดุงครรภ์ลาวภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีแบบใต้-ใต้ระหว่างไทย-UNFPA-สปป.ลาวด้านสุขภาพมารดา วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-11.30 น.

รายละเอียด

11 กรกฎาคม 2017 - 11 กรกฎาคม 2017

ฺBangkok

วันประชากรโลก 2560 การวางแผนครอบครัว คือ การสร้างพลังแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ

จดหมายเชิญสื่อ  MEDIA ADVISORY/INVITATION

วันประชากรโลก 2560 การวางแผนครอบครัว คือ การสร้างพลังแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมคอนราด ถ. วิทยุ

 

รายละเอียด

หน้า