ล่าสุด
สิ่งพิมพ์
หลังจากห้าปีของการดำเนินการแผนงานฯ UNFPA ได้ผลิตบทเรียน Good Practice Package ที่แบ่งปันการถอดบทเรียน การเรียนรู้และความสำเร็จจากการสนับสนุนนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์และสิทธิสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและการดูแลสุขภาพมารดาไปยังประเทศอื่น ๆ ผ่านความร่วมมือแบบใต้ - ใต้และไตรภาคี เพื่อประโยชน์ในการทำงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน
แถลงการณ์
Video of The Virtual is Real   ความรุนแรงในโลกออนไลน์เป็นเรื่องจริง และเป็นการกระทำที่ผิดที่ทุกคนต้องหยุด ดูเหมือนว่าโลกออนไลน์น่าจะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เหตุที่อาจจะเกิดอะไรขึ้นที่บ้าน ที่โรงเรียน หรื...
รายงานทางเทคนิคและเอกสาร
LEARN. PROTECT. RESPECT. EMPOWER. The Status of Comprehensive Sexuality Education In Asia-pacific: A Summary Review 2020