การจัดงาน

Main events calendar

Past Events

8 กุมภาพันธ์ 2017 - 8 กุมภาพันธ์ 2017

Bangkok

การบรรยายพิเศษ “10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักร

ข้อมูลสำหรับสื่อมวชน I Media Advisory

การบรรยายพิเศษ  “10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักร วิธีการดำเนินการและผลสำเร็จ

 

กิจกรรม        การบรรยายพิเศษ “10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักรวิธีการดำเนินการและผลสำเร็จ

รายละเอียด

8 กุมภาพันธ์ 2017 - 8 กุมภาพันธ์ 2017

Bangkok

การบรรยายพิเศษ “10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักร วิธีการดำเนินการและผลสำเร็จ”

ข้อมูลสำหรับสื่อมวชน I Media Advisory
การบรรยายพิเศษ  “10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักร วิธีการดำเนินการและผลสำเร็จ”
 

รายละเอียด

หน้า