คุณอยู่ที่นี่

Main events calendar

Past Events

10 มิถุนายน 2017 - 31 กรกฎาคม 2017

Bangkok

สาส์นจากองค์กรภาคีแสดงความเสียใจต่อการจากไปของดร.บาบาทุนเด โอโซทิเมฮิน ผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติขอประกาศด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งว่า ดร. บาบาทุนเด โอโซทิเมฮิน ผู้อำนวยการบริหารได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อคืนวันที่4 มิ.ย. 2560 ณ ที่พักของท่าน โดยท่านมีอายุ 68 ปี 

ทั้งนี้ ทางสำนักงาน UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยขอแสดงความขอบคุณที่หน่วยงานต่างๆ ภายใต้สหประชาชาติและองค์กรภาคึไทยและต่างประเทศที่ได้แสดงความเห็นอกเห็นใจในการสูญเสียครั้งใหญ่ขององค์กรในครั้งนี้ โดยหน่วยงานต่างๆ และภาคีได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจเข้ามาดังนี้

รายละเอียด

22 มีนาคม 2017 - 29 มีนาคม 2017

Bangkok

กรอบความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569

กรอบความร่วมมือทางวิชาการ

เพื่อสนับสนุนการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้

ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569

 

ความเป็นมา

รายละเอียด

8 กุมภาพันธ์ 2017 - 8 กุมภาพันธ์ 2017

Bangkok

การบรรยายพิเศษ “10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักร วิธีการดำเนินการและผลสำเร็จ”

ข้อมูลสำหรับสื่อมวชน I Media Advisory
การบรรยายพิเศษ  “10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักร วิธีการดำเนินการและผลสำเร็จ”
 

รายละเอียด

หน้า