News

News

11 July 2019
News
สาส์นวันประชากรโลก พ.ศ. 2562 ดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA   พวกเราต้องการปรับปรุงชีวิตของสตรีและโอกาสความเจริญของประเทศหรือไม่? ถ้าใช่ เราจำเป็นต้องขยายทางเลือกการคุมกำเนิด... Read more
10 April 2019
Press Release
กรุงนิวยอร์ก / กรุงเทพฯ / กัวลาลัมเปอร์, 10 เมษายน 2562 – รายงานสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2019 โดย UNFPA หรือกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ... Read more
29 November 2018
News
South-South in Action เป็นหนึ่งในชุดรายงานที่ทาง UNOSSC จัดทำขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาคีที่ทำงานความร่วมมือไตรภาคีแบบใต้-... Read more
6 November 2018
News
ความร่วมมือ “ภาคีสนับสนุนศักยภาพและส่งเสริมสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนที่มีความพิการ” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา UNFPA และองค์กรภาคีซึ่งได้แก่... Read more
17 October 2018
News
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ออกรายงานสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2561 โดยเน้น "พลังของทางเลือก" และมีชื่อรายงานเต็มว่า "พลังของทางเลือก:... Read more
16 August 2018
Press Release
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาติร่วมจัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4 ‘The 4th TICA Connect: Five Decades of Thailand and UNFPA partnership: Advancing towards... Read more
11 July 2018
Statement
  การวางแผนครอบครัวคือสิทธิมนุษยชน   สาส์นวันประชากรโลก  โดย ดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหาร กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)   11 กรกฎาคม 2561   ***   เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ในวันที่ 13... Read more
25 May 2018
News
นางนาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) และรองเลขาธิการสหประชาชาติ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นางคาเนมเดินทางเยือนประเทศไทย
  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นางนาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) และรองเลขาธิการสหประชาชาติ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายดอน... Read more
17 January 2018
News
การหารือระหว่างกองทุนประชากรสหประชาชาติประจำประเทศไทยและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
    วันนี้คุณมาร์เซลา ซัวโซ ผู้อำนวยการกองทุนประชากรสหประชาชาติประจำประเทศไทยได้เข้าพบคุณไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ... Read more
25 November 2017
Statement
แถลงการณ์จาก ดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติเนื่องในโอกาสวันสากลเพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรี   25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... Read more

หน้า