คุณอยู่ที่นี่

ข่าว

9 สิงหาคม 2021
แถลงการณ์

ปาฐกถา หัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพและยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่แข็งแกร่ง

ปาฐกถา หัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพและยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่แข็งแกร่ง โดย คุณ ควาบีนา อาชานเต เอ็นเทียโมอาห์ รักษาการผู้อำนวยการ UNFPA ประจำประเทศไทย   การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ.... อ่านต่อ

11 กรกฎาคม 2021
ข่าว

สาส์นวันประชากรโลก: การระบาดใหญ่ของโควิด-19 อาจส่งผลกระทบอย่างถาวรต่อประชากร

สาส์นวันประชากรโลก โดยดร.นาตาเลีย คาเน็ม ผู้อำนวยการ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ Video of Executive Director Dr. Natalia Kanem’s Message on World Population Day สำหรับบางคน... อ่านต่อ

20 พฤษภาคม 2021
ข่าวประชาสัมพันธ์
Bodily autonomy

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ความมีอิสระในร่างกาย สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิงและเด็กหญิงในประเทศไทยและทั่วโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์   ความมีอิสระในร่างกาย สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิงและเด็กหญิงในประเทศไทยและทั่วโลก  ... อ่านต่อ

5 พฤษภาคม 2021
แถลงการณ์

เชื่อมั่นในผลการศึกษา – ร่วมกันลงทุนสร้างศักยภาพพยาบาลผดุงครรภ์

แถลงการณ์โดย ดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA เนื่องในวันผดุงครรภ์สากล วันที่ 5 พฤษภาคม 2564   ทุกๆ วัน ณ ที่ต่างๆ บนโลกใบนี้... อ่านต่อ

8 มีนาคม 2021
แถลงการณ์

ร่วมยกย่องผู้หญิงแถวหน้าในการรับมือโควิด-19 และปัญหาอื่นๆ

สาส์นจากดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564 ผู้หญิงทั่วโลกเป็นผู้นำ พวกเธอเป็นผู้นำในกระบวนการสันติภาพ ดำเนินธุรกิจ จัดตั้งโรงพยาบาลและโรงเรียน... อ่านต่อ

17 พฤศจิกายน 2020
ข่าว

ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ โควิด-19 ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อผู้สูงอายุมากกว่าด้านอื่นๆ

17 พฤศจิกายน 2563—กรุงเทพฯ--จากผลการสำรวจผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อประชากรสูงอายุในประเทศไทยซึ่งดำเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยความร่วมมือระหว่างกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ... อ่านต่อ

22 กันยายน 2020
ข่าว
โควิด-19 ทำให้เยาวชนและวัยรุ่นกลุ่มเปราะบางถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ

ข่าวเพื่อการเผยแพร่: โควิด-19 ทำให้เยาวชนและวัยรุ่นกลุ่มเปราะบางถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ

ข่าวเพื่อการเผยแพร่ โควิด-19 ทำให้เยาวชนและวัยรุ่นกลุ่มเปราะบางถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ   วันที่ 22 กันยายน 2563, กรุงเทพฯ –... อ่านต่อ

11 กรกฎาคม 2020
แถลงการณ์

วันประชากรโลก - ความสงบสุขภายในบ้าน: การคุ้มครองสุขภาพและสิทธิของผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง แม้ในช่วงโควิด-19

สาส์นวันประชากรโลก โดย ดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA   วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   ความสงบสุขในโลกของเราเริ่มจากความสงบสุขภายในบ้าน... อ่านต่อ

30 มิถุนายน 2020
ข่าว

สถานการณ์ประชากรโลกปี 2563 เผชิญหน้ากับวิกฤตเงียบที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง

สถานการณ์ประชากรโลกปี 2563  เผชิญหน้ากับวิกฤตเงียบที่เกิดในชุมชนและการปฏิบัติที่อันตรายต่อผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง รายงานสถานการณ์ประชากรโลกปี 2563 โดย UNFPA... อ่านต่อ

1 มิถุนายน 2020
ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์: ไทย – ผู้บุกเบิกและผู้นำด้านประชากรและการพัฒนาของโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไทย – ผู้บุกเบิกและผู้นำด้านประชากรและการพัฒนาของโลก           1 มิถุนายน 2563 -- ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ก้าวล้ำและเป็นผู้นำในการบรรลุเป้าหมายของประชากรและการพัฒนาในช่วง 25... อ่านต่อ

หน้า