การจัดงาน

Main events calendar

Past Events

11 ตุลาคม 2015 - 11 ตุลาคม 2015

worldwide

2 ตุลาคม 2015 - 4 ตุลาคม 2015

worldwide

2015 UNFPA Fair

 

เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ 2015 UNFPA Fair ด้วยการร่วมเสวนากับ Caspar Peek ผู้แทนกองทุนประชากรสหประชาชาติประจำประเทศไทย...

รายละเอียด

1 สิงหาคม 2013 - 1 สิงหาคม 2013

worldwide

Press Conference to Launch Photo Contest "A world where every pregnancy is wanted".

กรุงเทพ -  1 สิงหาคม พศ. 2556 - กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย มีความยินดีขอเรียนเชิญเพื่อนๆสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวเพื่อประกาศการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อเรื่อง  A World Where Every Pregnancy is Wanted หรือ ทุกๆการเกิดมีความหมาย  เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย

รายละเอียด

หน้า