Events

Main events calendar

Past Events

22 March 2017 - 29 March 2017

Bangkok

กรอบความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569

กรอบความร่วมมือทางวิชาการ

เพื่อสนับสนุนการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้

ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569

 

ความเป็นมา

Details

8 February 2017 - 8 February 2017

Bangkok

การบรรยายพิเศษ “10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักร

ข้อมูลสำหรับสื่อมวชน I Media Advisory

การบรรยายพิเศษ  “10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักร วิธีการดำเนินการและผลสำเร็จ

 

กิจกรรม        การบรรยายพิเศษ “10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักรวิธีการดำเนินการและผลสำเร็จ

Details

8 February 2017 - 8 February 2017

Bangkok

การบรรยายพิเศษ “10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักร วิธีการดำเนินการและผลสำเร็จ”

ข้อมูลสำหรับสื่อมวชน I Media Advisory
การบรรยายพิเศษ  “10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักร วิธีการดำเนินการและผลสำเร็จ”
 

Details

Pages