สถานการณ์ประชากรโลกปี 2563 State of World Population 2020 #Againstmywill

  • Published on:
    30/06/2020
  • สถานการณ์ประชากรโลกปี 2563 (ลิ้งค์) เน้นการยุติ การปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อเด็กผู้หญิงซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่ลึกซึ้งและยาวนาน เป็นการปล้นสิทธิในการเข้าถึงศักยภาพในชีวิต...

More Details