ไทยย้ำความมุ่งมั่นให้ทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

  • Published on:
    28/11/2019
  • การประชุมสุดยอดไนโรบี หรือ "Nairobi Summit" คือการประชุมระหว่างประเทศด้านประชากรและการพัฒนา (ICPD) ครั้งที่ 25 มีตัวแทนประมาณ 5,000 คนจากทั่วโลกและผู้นำประเทศกว่า 150 คนเข้าร่วมการประชุมนี้ การประชุมสุดยอดนี้เน้นถึงการต่อยอดคำสัญญาที่นานาประเทศได้ให้ไว้เมื่อ 25 ปีที่แล้วที่รับรองว่า...

More Details