คุณอยู่ที่นี่

อิสระทางร่างกายของตัวฉันเอง

MY BODY IS MY OWN

 

เปิดตัวรายงานประชากรโลก 2021 โดย UNFPA (14:00 น)
การอภิปราย “การจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย” (15.00 น.)    

  พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 

http://youtube.com/UNFPAAsia 

 

สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย UNFPA และ UN Women ขอเชิญคุณเข้าร่วม การเปิดตัวรายงานประชากรโลก 2021 อิสระทางร่างกายของตัวฉันเอง My Body is My Own โดย UNFPA และเข้าร่วมฟังการอภิปราย “การจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย” ซึ่งดำเนินรายการโดย UN Women และได้รับความร่วมมือจาก UNFPA และ UNICEF ในการประสานงานกับภาคีในภาคส่วนต่างๆ ที่ทำงานเรื่องลดการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น

 

ทั้งนี้ การเปิดตัวจะเริ่มขึ้น ณ เวลา 14.00 น. และการอภิปราย “การจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย” จะเริ่มขึ้น ณ เวลาประมาณ 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง http://youtube.com/UNFPAAsia โดยกิจกกรรมนี้จะดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษและมีบางส่วนในการอภิปรายจะมีการใช้ภาษาไทยโดยผู้เข้าร่วมเสวนา ทั้งนี้ จะมีบริการแปลภาษาแบบเรียลไทม์ผ่านการบรรยายใต้ภาพ (sub-title) ตลอดรายการ 

กำหนดการ

14.00 น. กล่าวเปิด โดย

 • ฯพณฯ ตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
 • คุณโมฮัมเหม็ด นาซิรี ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคฯ UN Women 
 • คุณบียอร์น แอนเดอร์สัน ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคฯ UNFPA
 • Eugenia López Uribe คณะให้คำปรึกษาภาคประชาสังคมในประเทศเม็กซิโกภายใต้ โครงการ Gender Equality Forum

การเปิดตัวรายงานประชากรโลก 2021 

ดำเนินรายการโดย Anjali Sen ผู้แทน UNFPA ประจำประเทศอินโดนีเซีย

 • Rachana Sunar จากศูนย์ Sambad Centre ประเทศเนปาล นักเคลื่อนไหวเพื่อยุติการบังคับการแต่งงานในเด็ก จะกล่าวในหัวข้อ “อิสระภาพของเรา หมายถึง ชีวิตของเรา”
 • Nikki Luna ศิลปินจากประเทศฟิลิปปินส์ http://www.nikkiluna.com/
 • Catherine Harry จากประเทศกัมพูชา จะกล่าวในหัวข้อ “ร่างกายของฉัน สิทธิของฉัน”
 • Noelene Nabulivou กลุ่มความหลากหลายทางเพศ (DIVA) จะกล่าวในหัวข้อ “พลังเพื่อการกล่าวคำว่า Yes หรือ No”

15.00 น. การอภิปราย “การจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย” 

ดำเนินรายการโดย Maria Holtsberg ที่ปรึกษาด้านมนุษยธรรมและการลดภัยพิบัติประจำสำนักงานภูมิภาคฯ UN Women

 • นายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและผู้แทนเยาวชนในคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานภายใต้พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 • นพ. มนัส รามเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 • คุณปภัสสร มิซ่า จาก Shoklo Malaria Research Unit มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ทำงานด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ จังหวัดตาก

กล่าวปิดงานโดย Kwabena Asante-Ntiamoah ผู้อำนวยการรักษาการ UNFPA ประจำประเทศไทย และผู้แทนรักษาการ UNFPA ประจำประเทศมาเลเซีย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุลวดี สุมาลย์นพ sumalnop@unfpa.org, 0819175602