การจัดงาน

Main events calendar

Past Events
แคมเปญสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน #YouthAgainstCOVID19

29 เมษายน 2020 - 30 มิถุนายน 2020

Bangkok

แคมเปญสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน #YouthAgainstCOVID19

UNFPA ร่วมกับ Prezi ช่วยให้ความรู้แก่วัยรุ่นและเยาวชนทั่วโลกเกี่ยวกับ #COVID19 (โควิด-19) และสิ่งที่วัยรุ่นและเยาวชนทำได้เพื่อให้เพื่อน ครอบครัวและชุมชนปลอดภัย 

วัยรุ่นและเยาวชนทั่วโลกกำลังทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องตนเองและครอบครัวจากเชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือชุมชนของตนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

รายละเอียด
สื่อออนไลน์ ชุด “My Body, My Right, My Choice”

11 กุมภาพันธ์ 2020 - 4 กุมภาพันธ์ 2020

Bangkok

29 พฤศจิกายน 2019 - 29 พฤศจิกายน 2019

Bangkok

หน้า