คุณอยู่ที่นี่

Main events calendar

Past Events

20 พฤษภาคม 2021 - 20 พฤษภาคม 2021

Bangkok

เปิดตัวรายงานประชากรโลก 2021 และ การอภิปราย “การจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย”

อิสระทางร่างกายของตัวฉันเอง

MY BODY IS MY OWN

 

เปิดตัวรายงานประชากรโลก 2021 โดย UNFPA (14:00 น)
การอภิปราย “การจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย” (15.00 น.)    

  พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 

http://youtube.com/UNFPAAsia 

 

รายละเอียด

4 กรกฎาคม 2020 - 4 กรกฎาคม 2020

Zoom

上智大学特別シンポジウム「コロナ禍と国連」

新型コロナウイルスは単に個人の健康への影響だけでなく、国家間の関係や人の国際移動、開発支援、国際保健衛生のあり方などに深刻な影響を与えています。国際協調とマルチラテラリズムを基調とする国連は、どのようにこの状況に対処していったら良いのでしょうか。

 

รายละเอียด

หน้า