คุณอยู่ที่นี่

ทุกวันที่ 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เยาวชนทุกคนรวมทั้งเยาวชนที่ตั้งครรภ์ต้องได้เรียนต่อ

20 September of every year is Thailand's National Youth Day. Under the Act for Prevention and Solution of the Adolescent Pregnancy Problem, B.E. 2559, pregnant students are entitled to the rights to continue their study.