คุณอยู่ที่นี่

การประชุมสุดยอดไนโรบี หรือ "Nairobi Summit" คือการประชุมระหว่างประเทศด้านประชากรและการพัฒนา (ICPD) ครั้งที่ 25 มีตัวแทนประมาณ 5,000 คนจากทั่วโลกและผู้นำประเทศกว่า 150 คนเข้าร่วมการประชุมนี้ การประชุมสุดยอดนี้เน้นถึงการต่อยอดคำสัญญาที่นานาประเทศได้ให้ไว้เมื่อ 25 ปีที่แล้วที่รับรองว่า สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์คือหนึ่งในสิทธิมนุษยชน 

การประชุมสุดยอดไนโรบีได้ออกแถลงการณ์เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย 3 ด้าน (Three zeros) คือ การยุติการวางแผนครอบครัวที่ไม่ตรงตามเป้าประสงค์ การยุติการเสียชีวิตของมารดาจากเหตุที่ป้องกันได้ การยุติการกระทำรุนแรงทางเพศสภาพ ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้สัตยาบรรณเพื่อสนับสนุนเป้าหมายทั้ง 3 นี้ด้วย นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่า "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ของไทยเป็นมาตรการที่สนับสนุนคำสัญญาที่ให้ไว้ภายใต้การประชุม ICPD และเป็นมาตรการที่ให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยได้เข้าถึงบริการพื้นฐานด้านสุขภาพซึ่งรวมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์โดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคทางการเงิน"

ดร.นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA กล่าวว่า "หนทางที่จะทำให้แถลงการณ์จากการประชุมสุดยอดไนโรบีเป็นจริงได้นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ย้ำว่า การที่พวกเราทุกคนร่วมมือกัน จะทำให้แน่ใจว่าเราได้ทำตามสัญญาที่นานาประเทศได้ร่วมกันลงสัตยาบันไว้"