คุณอยู่ที่นี่

สิทธิและทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้หญิงหลายคนในยุคสมัยนี้ แต่เรายังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ ยังมีผู้หญิงอีกเป็นจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงสิทธิดังกล่าว ความท้าทายของเราคือการบรรลุภารกิจที่ยังไม่สำเร็จในการทำให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิและทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ติดตามชม VDO ล่าสุดของ UNFPA ที่ทำขึ้นมาควบคู่กับรายงานสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2019 "รายงานสถานการณ์ประชากรโลก 2562 ภารกิจที่ยังไม่สำเร็จ—การตามหาสิทธิและทางเลือกให้กับทุกคน" อ่านรายงานได้ที่  https://thailand.unfpa.org/th/publications/รายงานสถานการณ์ประชากรโลก-2562