News

News

10 ตุลาคม 2015
News
ผลการประกวด 2015 UNFPA Fair Short Film Competition โฉมหน้า 3 ทีมที่ชนะเลิศ     รางวัลชนะเลิศ:   หนังสั้นเรื่อง เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง ชื่อทีม Sak aqua มหาวิทยาลัยนเรศวรhttps://www.youtube.com/... Read more
2 ตุลาคม 2015
News
    เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ 2015 UNFPA Fair ด้วยการร่วมเสวนากับ Caspar Peek ผู้แทนกองทุนประชากรสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) ดร. กานดี เลียวไพโรจน์ สเตฟาน สายชล ปารเนียส ในหัวข้อ... Read more
21 กันยายน 2015
News
13 กันยายน 2015
News
ร่วมบริจาคช่วยสตรีตั้งครรภ์และเยาวชนหญิงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพม่า (เมียนมาร์) สถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพม่า (เมียนมาร์) ณ วันที่ 10 สิงหาคม อุทกภัยที่เกิดจากพายุไซโคลน Komen... Read more
27 กรกฎาคม 2015
News
27 กรกฎาคม 2558, กรุงเทพฯ -- กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) ยินดียิ่งต่อความคืบหน้าในความพยายามของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น... Read more
1 พฤษภาคม 2015
News
        UNFPA Thailand (กองทุนประชากรแห่งสหประชาติ) ขอชอบคุณทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น Baby Love กลุ่มสีน้ำเพื่อช่วยเหลือชาวเนปาล เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ ที่ช่วยกันบริจาคมากกว่า 600,000 บาท... Read more
10 ธันวาคม 2014
News
“ณ วันนี้ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะยังคงส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในทุกๆด้าน โดยเฉพาะสิทธิในการมีสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ที่ดี... Read more
8 ธันวาคม 2014
News
Donation for people devastated by Typhoon Hagupit ไต้ฝุ่นฮากูปิตสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนในเมืองทางตะวันตกของฟิลิปปินส์ และทำให้ผู้คนกว่า 650,000... Read more
2 ธันวาคม 2014
News
UNFPA จัดกิจกรรมต่อเนื่องจากวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลถึงวันสิทธิมนุษยชน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นเวลา 16 วัน นับจากวันที่ 25 พฤศจิกายน2557 ... Read more
28 พฤศจิกายน 2014
News
เนื่องในวันเอดส์โลกปีนี้ ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับคนทั้งโลกที่เชื่อมั่นว่า คนในรุ่นถัดไปจะต้องปลอดจากเชื้อเอชไอวีและเอดส์ ตลอดกว่า 30 ปีที่มีการระบาดของเชื้อเอชไอวีและเอดส์... Read more

หน้า