คุณอยู่ที่นี่

ข่าว

17 ตุลาคม 2018
ข่าว

รายงานสถานการณ์ประชากรโลก The Power of Choice

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ออกรายงานสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2561 โดยเน้น "พลังของทางเลือก" และมีชื่อรายงานเต็มว่า "พลังของทางเลือก:... อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาติร่วมจัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4 ‘The 4th TICA Connect: Five Decades of Thailand and UNFPA partnership: Advancing towards Sustainable Development Goals (SDGs)’

ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาติร่วมจัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4 ‘The 4th TICA Connect: Five Decades of Thailand and UNFPA partnership: Advancing towards... อ่านต่อ

11 กรกฎาคม 2018
แถลงการณ์

สาส์นวันประชากรโลก พ.ศ. 2561 การวางแผนครอบครัวคือสิทธิมนุษยชน

  การวางแผนครอบครัวคือสิทธิมนุษยชน   สาส์นวันประชากรโลก  โดย ดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหาร กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)   11 กรกฎาคม 2561   ***   เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ในวันที่ 13... อ่านต่อ

25 พฤษภาคม 2018
ข่าว
นางนาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) และรองเลขาธิการสหประชาชาติ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นางคาเนมเดินทางเยือนประเทศไทย

ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA และรองเลขาธิการสหประชาชาติเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นางนาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) และรองเลขาธิการสหประชาชาติ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายดอน... อ่านต่อ

17 มกราคม 2018
ข่าว
การหารือระหว่างกองทุนประชากรสหประชาชาติประจำประเทศไทยและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

การหารือระหว่างกองทุนประชากรสหประชาชาติประจำประเทศไทยและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

    วันนี้คุณมาร์เซลา ซัวโซ ผู้อำนวยการกองทุนประชากรสหประชาชาติประจำประเทศไทยได้เข้าพบคุณไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ... อ่านต่อ

25 พฤศจิกายน 2017
แถลงการณ์

มุ่งมั่นในการขจัดความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเพศสภาพให้ได้ภายในปี 2573: ผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

แถลงการณ์จาก ดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติเนื่องในโอกาสวันสากลเพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรี   25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ

24 พฤศจิกายน 2017
ข่าว

โครงการความร่วมมือไตรภาคีแบบใต้-ใต้ระหว่างไทย-UNFPA-สปป.ลาวด้านสุขภาพมารดา (South-South and Triangular Cooperation on Safe Motherhood)

  โครงการความร่วมมือไตรภาคีแบบใต้-ใต้ระหว่างไทย-UNFPA-สปป.ลาวด้านสุขภาพมารดา (South-South and Triangular Cooperation on Safe Motherhood)   เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 UNFPA (United Nations... อ่านต่อ

15 พฤศจิกายน 2017
ข่าว
หน่วยงานภาคีและ UNFPA ร่วมหารือพัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์

หน่วยงานภาคีและ UNFPA ร่วมหารือพัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กรมอนามัยร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ขึ้นที่ห้องประชุมกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข... อ่านต่อ

17 ตุลาคม 2017
ข่าว
แม้ว่าเฟิร์นจะต้องตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนไว้ เฟิร์นก็ตั้งใจว่าจะต้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยให้ได้ © UNFPA / Ruth Carr

เด็กเกินไปที่จะเป็นแม่ – ความไม่เท่าเทียมสร้างภาวะการตั้งครรภ์ในไทยให้ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น

กรุงเทพฯ “หนูวางแผนชีวิตเอาไว้ แต่เมื่อตั้งครรภ์ หนูก็ต้องเปลี่ยนแผนชีวิตไปในทางที่แตกต่างออกไป ถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ หนูจะจดจ่ออยู่แค่เรื่องการเรียน คงไม่สนใจเรื่องเพื่อนชาย” *เฟิร์น... อ่านต่อ

17 ตุลาคม 2017
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสถานการณ์ประชากรโลก ปี 2560 “โลกที่แตกแยก – สถานการณ์สิทธิและสุขภาวะทางเพศในยุคของความไม่เท่าเทียม”

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์ประชากรโลก ปี 2560

รายงานสถานการณ์ประชากรโลก ปี 2560   รายงานสถานการณ์ประชากรโลกฉบับล่าสุดของ UNFPA... อ่านต่อ

หน้า