News

News

14 กุมภาพันธ์ 2016
News
เขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมวงเสวนาประเด็นการหาข้อพิจารณาใหม่ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่ทางเลือกของประชาชนเพื่อสร้าง"รักปลอดภัย" ร่วมไขปัญหาแม่วัยใส ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV... Read more
10 กุมภาพันธ์ 2016
News
ล่าสุด เขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาประเด็นการหาข้อพิจารณาใหม่ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่ทางเลือกของประชาชนเพื่อสร้าง "รักปลอดภัย" ในงานแถลงข่าวยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ พ.ศ... Read more
5 กุมภาพันธ์ 2016
News
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคเอกชน อาทิ นิตยสาร i-... Read more
4 กุมภาพันธ์ 2016
News
กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต) จับมือกับ UNFPA Thailand (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)... Read more
1 กุมภาพันธ์ 2016
News
กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต) จับมือกับ UNFPA Thailand (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)... Read more
21 ธันวาคม 2015
News
21 ธันวาคม 2558, กรุงเทพฯ - กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ UNFPA Thailand และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจับมือกันเปิดตัวบัญชีกระแสการโอนประชาชาติของประเทศไทย... Read more
13 ตุลาคม 2015
News
ทีม Happy และ DTAC มาส่งมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพม่าด้วยตัวเองที่ UNFPA Thailand โดยยอดเงินบริจาคจากผู้ใช้ DTAC, Happy และ จากการขายเสื้อที่ทางทีม Happy... Read more
10 ตุลาคม 2015
News
ผลการประกวด 2015 UNFPA Fair Short Film Competition โฉมหน้า 3 ทีมที่ชนะเลิศ     รางวัลชนะเลิศ:   หนังสั้นเรื่อง เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง ชื่อทีม Sak aqua มหาวิทยาลัยนเรศวรhttps://www.youtube.com/... Read more
2 ตุลาคม 2015
News
    เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ 2015 UNFPA Fair ด้วยการร่วมเสวนากับ Caspar Peek ผู้แทนกองทุนประชากรสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) ดร. กานดี เลียวไพโรจน์ สเตฟาน สายชล ปารเนียส ในหัวข้อ... Read more
21 กันยายน 2015
News

หน้า