News

News

10 February 2016
News
ล่าสุด เขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาประเด็นการหาข้อพิจารณาใหม่ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่ทางเลือกของประชาชนเพื่อสร้าง "รักปลอดภัย" ในงานแถลงข่าวยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ พ.ศ... Read more
5 February 2016
News
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคเอกชน อาทิ นิตยสาร i-... Read more
4 February 2016
News
กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต) จับมือกับ UNFPA Thailand (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)... Read more
1 February 2016
News
กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต) จับมือกับ UNFPA Thailand (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)... Read more
21 December 2015
News
21 ธันวาคม 2558, กรุงเทพฯ - กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ UNFPA Thailand และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจับมือกันเปิดตัวบัญชีกระแสการโอนประชาชาติของประเทศไทย... Read more
13 October 2015
News
ทีม Happy และ DTAC มาส่งมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพม่าด้วยตัวเองที่ UNFPA Thailand โดยยอดเงินบริจาคจากผู้ใช้ DTAC, Happy และ จากการขายเสื้อที่ทางทีม Happy... Read more
10 October 2015
News
ผลการประกวด 2015 UNFPA Fair Short Film Competition โฉมหน้า 3 ทีมที่ชนะเลิศ     รางวัลชนะเลิศ:   หนังสั้นเรื่อง เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง ชื่อทีม Sak aqua มหาวิทยาลัยนเรศวรhttps://www.youtube.com/... Read more
2 October 2015
News
    เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ 2015 UNFPA Fair ด้วยการร่วมเสวนากับ Caspar Peek ผู้แทนกองทุนประชากรสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) ดร. กานดี เลียวไพโรจน์ สเตฟาน สายชล ปารเนียส ในหัวข้อ... Read more
21 September 2015
News
13 September 2015
News
ร่วมบริจาคช่วยสตรีตั้งครรภ์และเยาวชนหญิงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพม่า (เมียนมาร์) สถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพม่า (เมียนมาร์) ณ วันที่ 10 สิงหาคม อุทกภัยที่เกิดจากพายุไซโคลน Komen... Read more

Pages