คุณอยู่ที่นี่

วันประชากรโลกปี 2555: การเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ถ้วนหน้า

กรุงเทพฯ วันนี้นานาประเทศทั่วโลกจะรณรงค์เพื่อการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ถ้วนหน้าเพื่อฉลองวันประชากรโลก

ปัจจุบันโลกมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเป็นสามเท่านับตั้งแต่มีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติในปีพ.ศ. 2488 และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การที่ขณะนี้มีประชากรอยู่บนโลกกว่า 7 พันล้านคน  ทำให้เรากำลังเผชิญกับความต้องการที่จะแบ่งปันทรัพยากรกันอย่างมหาศาลมากยิ่งขึ้นทุกที และเป็นความท้าทายของการจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่นานาชาติได้ตกลงกัน   "การลงทุนเพื่อให้สามารถเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมที่มีสุขภาวะดี และยั่งยืนกว่าในอนาคต" นายบัน คีมุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประชาคมโลกใส่ใจในการดำเนินงานร่วมกัน

การทำงานเพื่อช่วยชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของสตรีและเด็กหญิงเป็นสิทธิมนุษยชนที่จำเป็นเร่งด่วน การที่จะสร้างโอกาสให้สตรีได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ในการพัฒนาประเทศของตนได้ "เธอเหล่านั้นต้องสามารถวางแผนชีวิตตัวเองและครอบครัวได้" นายแพทย์บาบาทุนเด้ โอโซทิเมฮิน ผู้อำนวยการบริหารของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ กล่าว

การลงทุนของประเทศเพื่ออนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หลายคนมีสุขภาพดีขึ้น ร่ำรวยขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ถูกละเลย คือ เยาวชน ผู้ที่ยังไม่สมรส และแรงงานต่างด้าว  ที่ยังไม่สามารถใช้สิทธิมนุษยชนของตนได้อย่างเต็มที่เพื่อการมีสุขภาพดี "แม้เมื่อประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรอย่างมาก ดังกรณีของประเทศไทยในอีก 40 ปีข้างหน้า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเลข แต่เป็นเรื่องของคน และทางเลือกส่วนบุคคลเพื่ออนาคตที่ดีกว่า" นายคาสปาร์ พีค ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยให้ข้อสังเกต

ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ยังคงเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการมีสุขภาพไม่ดีและการเสียชีวิตของสตรีในวัยเจริญพันธุ์ทั่วโลก สตรีประมาณ 222 ล้านคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงหรือชลอการตั้งครรภ์ไม่สามารถเข้าถึงการวางแผนครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกวันมีสตรีเกือบ 800 คนเสียชีวิตจากการคลอดบุตร เยาวชนประมาณ 1.8 ล้านคนกำลังเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ และส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนบริการที่จำเป็นเพื่อป้องกันตนเอง  ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของเยาวชนสตรีวัย 10-19 ปีในประเทศกำลังพัฒนา ขณะที่อัตราการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์สูงที่สุดอยู่ในกลุ่มเยาวชนวัย 15-24 ปี

เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และอนามัยทางเพศ  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประจำประเทศไทย ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงานวันประชากรโลกควบคู่กับการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2555  ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.พ. ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย โทร.02-687 0130;  086-880 0701 E-mail: siraprapasiri@unfpa.org