คุณอยู่ที่นี่

 

วันประชากรโลกเป็นช่วงเวลาให้เราได้เฉลิมฉลองความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ แม้โลกของเราจะมีความท้าทายมากมายแต่ก็เป็นโลกที่ผู้คนจำนวนมากขึ้นที่เข้าถึงการศึกษาและมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นกว่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ สังคมที่ลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สิทธิและทางเลือกของพวกเขา ได้พิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่านี่คือหนทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขที่ทุกคนต้องการและสมควรได้รับ

 

อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จำนวนประชากรโลกจะเข้าสู่ 8 พันล้านคน ซึ่งจะทำให้หลายคนให้ความสนใจและถกเถียงกัน และอาจทำให้หลายคนกลัวปรากฏการณ์การมีผู้คน "มากจนเกินไป" ซึ่งนั่นอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลัก

 

นโยบายที่มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างจำนวนประชากรและอัตราการเติบโตมักนำไปสู่มาตรการเขิงบีบบังคับและไม่เอื้อให้เกิดประสิทธิผล และนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ผู้หญิงอาจถูกกดดันให้มีบุตรหรือถูกขัดขวางไม่ให้มีบุตรตามความต้องการของตนเอง ซึ่งนี้อาจทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันที่รุนแรงอยู่แล้วอย่างเฉียบพลัน เช่นผ่านนโยบายปิดการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ หรือการปฏิเสธเงินบำนาญที่เพียงพอสำหรับผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ที่เข้าไม่ถึงสิทธิถูกกันให้อยู่ในชายขอบของสังคมมากยิ่งขึ้น

 

เรื่องของประชากรมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากกว่าเป็นแค่เรื่องของตัวเลขหรือจำนวน ปัจจุบันจำนวนประชากรอาจจะเพิ่มมากขึ้น แต่ที่สำคัญไม่แพักันคือความหลากหลายทางประชากรที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศจำนวนมากขึ้นกำลังเผชิญกับการสูงวัยของประชากร ซึ่งขณะนี้ประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในประเทศหรือพื้นที่ที่มีภาวะเจริญพันธุ์ต่ำกว่าระดับทดแทนหรืออัตราการเกิดน้อยกว่า 2.1 คนต่อผู้หญิงหนึ่งคนในขณะที่ประเทศอื่นยังคงมีประชากรในกลุ่มช่วงอายุน้อยและมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น และผู้คนอีกจำนวนมากมีการย้ายถิ่นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหรือเกิดจากแรงผลักดันจากวิกฤตต่างๆ จากความขัดแย้งไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความสำคัญต่อการสร้างโอกาสจากปรากฏการณ์เหล่านี้และลดความเสี่ยงทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น

 

ผู้คน เป็นกุญแจไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ใช่ตัวปัญหา UNFPA สนับสนุนการวัดและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ แต่ละประเทศควรมีข้อมูลที่จำเป็นในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มประชากรที่หลากหลาย และทำให้มั่นใจว่าแต่ละปัจเจกสามารถสร้างศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ เมื่อผู้คนมีอำนาจในการตัดสินใจเลือกว่าจะมีลูกหรือไม่และเมื่อใด เมื่อใดที่สามารถใช้สิทธิและความรับผิดชอบของตนเองได้ พวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตผ่านความเสี่ยงต่างๆ ได้และกลายเป็นรากฐานของสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วม ปรับตัวได้ และยั่งยืนมากขึ้น

 

การบรรลุความยืดหยุ่นทางประชากรนี้เริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะนับไม่เพียงแค่จำนวนประชากร แต่ยังรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงความก้าวหน้าและเห็นถึงอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้า นี่เรียกร้องให้เราเปลี่ยนบรรทัดฐานที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าของแต่ละปัจเจกและสังคมไว้ นี่นำเราไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน แทนที่จะเอื้อประโยชน์ให้เพียงไม่กี่คน และนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างยุติธรรม เพื่อที่เราจะสามารถลดความเสี่ยงและตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคตได้

 

ประขากรเป็นมากกว่าตัวเลข และครอบครัวมนุษยชาติก็เช่นเดียวกัน ตัวเลขมีความสำคัญ แต่เราควรนับด้วยความรอบคอบ ให้เรานับโลกที่มีความยืดหยุ่นต่อวิกฤตของคน 8 พันล้านคน โลกที่รักษาสิทธิและทางเลือกของแต่ละปัจเจก นำเสนอความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด ความเป็นไปได้สำหรับผู้คน สังคม และโลกของเรา เพื่อเจริญและรุ่งเรือง ร่วมกัน


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของ UNFPA ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการกำหนดนโยบายเรื่องสิทธิด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ ที่นี่

Mekong young mothers