สาส์นจากองค์กรภาคีแสดงความเสียใจต่อการจากไปของดร.บาบาทุนเด โอโซทิเมฮิน ผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

10 มิถุนายน 2017

Bangkok

Dr. Babatunde Osotimehin

UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติขอประกาศด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งว่า ดร. บาบาทุนเด โอโซทิเมฮิน ผู้อำนวยการบริหารได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อคืนวันที่4 มิ.ย. 2560 ณ ที่พักของท่าน โดยท่านมีอายุ 68 ปี 

ทั้งนี้ ทางสำนักงาน UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยขอแสดงความขอบคุณที่หน่วยงานต่างๆ ภายใต้สหประชาชาติและองค์กรภาคึไทยและต่างประเทศที่ได้แสดงความเห็นอกเห็นใจในการสูญเสียครั้งใหญ่ขององค์กรในครั้งนี้ โดยหน่วยงานต่างๆ และภาคีได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจเข้ามาดังนี้

  • สาส์นแสดงความเสียใจ (ภ.อังกฤษ) จาก ดร.ชามฉัด อัคตาร์ ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก 
  • สาส์นแสดงความเสียใจ (ภ.อังกฤษ) จากสถานทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย

อ่านสาส์นแสดงความเสียใจจาก UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยในการจากไปของดร. บาบาทุนเด โอโซทิเมฮินได้ ที่นี่  และสาส์นจากเลขาธิการสหประชาชาติได้ ที่นี่  

 

DOCUMENTS