คุณอยู่ที่นี่

สาส์นจากนาย อันโตนิโอ กุเตอเรส เลขาธิการสหประชาชาติ

ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปอย่างกะทันหันของดร. บาบาทุนเด โอโซทิเมฮิน ผู้ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและเพื่อนร่วมงานที่ดีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อครอบครัวของดร.บาบาทุนเด ต่อเจ้าหน้าที่ของ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ  ต่อรัฐบาลและประชาชนไนจีเรีย และต่อทุกๆ คนที่อยู่ในที่ต่างๆ ของโลกที่ได้รับความสะเทือนใจจากการสูญเสียในครั้งนี้

โลกได้สูญเสียผู้ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่ทุ่มเทการทำงานเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

ดร.บาบาทุนเดได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกในด้านการเป็นผู้นำของ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และจากงานการเป็นกระบอกเสียงอย่างแข็งขันให้กับสตรีและวัยรุ่นหญิงทั่วโลก

เป็นที่ทราบกันดีว่าเรื่องสิทธิและสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากและบ่อยครั้งก็มีความอ่อนไหวมากในวาระระดับนานาชาติ ความสุขุมแต่เปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นของดร.บาบาทุนเดช่วยทำให้ครอบครัวจำนวนมากได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ตามความจำเป็นของครอบครัวเหล่านั้น ทั้งยังช่วยผลักดันให้เกิดแผนปฏิบัติการด้านประชากรและการพัฒนา ณ กรุงไคโร พ.ศ. 2537 อีกด้วย นอกจากนี้ ข้อคิดเห็นที่ประเมินค่าไม่ได้จากดร.บาบาทุนเด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไนจีเรีย ในงานที่ผลักดันให้เกิดการวางแผนครอบครัว การศึกษาสำหรับสตรี งานด้านสุขภาพเพื่อเด็ก และการปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยในความก้าวหน้าของมนุษยชาติ

ณ เวลานี้ ข้าพเจ้าขอให้เราทุกคนได้กล่าวคำขอบคุณแด่ดร.บาบาทุนเดที่ได้ดำเนินชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการทำงานในด้านต่างๆ ด้วยกัน

ดูข้อความต้นฉบับได้ ที่นี่