คุณอยู่ที่นี่

เรื่องเล่าจากโครงการสร้างความรู้สุขภาวะทางเพศให้วัยรุ่นและการช่วยเหลือแม่วัยใส