คุณอยู่ที่นี่

สิทธิทางเพศของเยาวชน หรือ Youth Sexual Rights เป็นแนวคิดที่ถูกผลักดันอย่างมากทั้งในเวทีนานาชาติและในประเทศต่างๆ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เพราะวัยรุ่นทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาด้านเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์หลายเรื่องขณะเดียวกันเยาวชนอีกจำนวนหนึ่งก็เป็นกลุ่มพลังใหม่ของสังคมที่ลุกขึ้นต่อสู้ เรียกร้อง และทำงานหนัก เพื่อให้สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ได้รับการคุ้มครอง UNFPA (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ) สนับสนุนคนรุ่นใหม่ผลักดันตัวเองและเครือข่ายให้เข้าไปมีส่วนร่วมทำงานคู่กับภาคส่วนต่างๆ ในทุกสังคมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเรา