ถอดบทเรียนและประสบการณ์ การจัดการและดูแลการศึกษาให้กับนักเรียนหญิงที่ตั้งครรภ์

จำนวนหน้า: 15

วันที่ตีพิมพ์': 12 เมษายน 2016

Author: UNFPA & Thailand Ministry of Health

This three-part report brings together the analysis and synthesis of knoledge and lessons learned from schools that have experience dealing with pregnant students. It also captures international experiences in regards to teen pregnancy in schools. In this context, the report focuses on policies, programmes nad the school environment in relation to students and pregnancy issues. The conclusions and recommendations of the report will enable national counterparts to develop services and support to those dealing with teenage pregnancies, whether they are the young pregnant students themselves, their partners, teachers, or community members.