คุณอยู่ที่นี่

 

 

วันนี้คุณมาร์เซลา ซัวโซ ผู้อำนวยการกองทุนประชากรสหประชาชาติประจำประเทศไทยได้เข้าพบคุณไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศเพื่อหารือถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวกับประชากรและการพัฒนาผ่านความร่วมมือไตรภาคีแบบใต้-ใต้ (South-South and Triangular Cooperation) โดยประเด็นที่ประเทศไทยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญได้แก่ ความสำเร็จในการลดอัตราการเสียชีวิตของมารดา ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และประชากรสูงวัย

ติดตามดูรายงานความสำเร็จที่ประเทศไทยสนับสนุนการสร้างศักยภาพของบุคคลากรด้านการผดุงครรภ์ในสปป.ลาวในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้ใน รายงานจากไทยรัฐ ทีวี