คุณอยู่ที่นี่

ความร่วมมือจากสื่อมวลชน: ThaiPBS รายงานความร่วมมือทางสาธารณสุขระหว่างประเ­ทศไทย ประเทศภูฎานและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชา­ติ ออกอากาศวันที่ 22 ก.ค. 2557 

ThaiPBS reports on the maternal health cooperation between Thailand-Bhutan-UNFPA. The second in the series was broadcasted on 22 July 2014.