คุณอยู่ที่นี่

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) เป็นหนึ่งในหน่วยงานของสหประชาชาติที่ทำงานในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี ให้การสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิของประชากรโดยไม่แยกหญิงชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ เพื่อให้ประชากรมีความสุขจากการมีชีวิตที่สมบูรณ์และโอกาสที่เท่าเทียม UNFPA สนับสนุนประเทศต่างๆ ในการนำข้อมูลทางด้านประชากรมาใช้กำหนดนโยบายและโครงการพัฒนาเพื่อลดความยากจน เพื่อให้ทุกการตั้งครรภ์เป็นที่ต้องการ การคลอดทุกครั้งปลอดภัย เยาวชนปลอดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ ผู้หญิงและเด็กทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติ