คุณอยู่ที่นี่

เสียงจากสังคม: ความเห็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท­้องระหว่างเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาจากการหางานทำ เนื่องจากโอกาสในการเรียนต่อจนจบมีน้อย เพราะต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน

นานาทัศนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับชาต­ิเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น" ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี