คุณอยู่ที่นี่

เพศศึกษารอบด้าน: เมื่อพูดถึงสถิติการตั้งท้องของวัยรุ่น มีคำ 2 คำ ที่เราพบและได้ยินบ่อย คือ "อัตราการตั้งครรภ์" และ "อัตราการคลอดลูก" ทั้งสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร และทำไมเวลาพูดถึงการตั้งท้องของวัยรุ่น เราต้องระบุอายุ 15 - 19 ปี ด้วย

UNFPA Thailand ขอชวนทุกท่านมารู้จักและเข้าใจถึงความหมาย­ของทั้ง 2 คำข้างต้น กับนายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้รู้จริงจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข