คุณอยู่ที่นี่

เสียงจากสังคม: ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการ­ป้องกันปัญหาท้องในวัยรุ่นด้วยการสอนเพศศึ­กษาในโรงเรียน