คุณอยู่ที่นี่

รายงานสถานการณ์ประชากรโลก 2562 ภารกิจที่ยังไม่สำเร็จ—การตามหาสิทธิและทางเลือกให้กับทุกคน

สิทธิและทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้หญิงหลายคนในยุคสมัยนี้ แต่เรายังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ ยังมีผู้หญิงอีกเป็นจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงสิทธิดังกล่าว ความท้าทายของเราคือการบรรลุภารกิจที่ยังไม่สำเร็จในการทำให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิและทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ อ่านรายงานล่าสุดของ UNFPA เกี่ยวกับรายงานสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2019 ซึ่งตีพิมพ์ในปีที่ครบรอบ 50 ปีของ UNFPA และครบรอบ 25 ปีของแผนปฏิบัติการที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประชากรและการพัฒนา (ICPD) ณ กรุงไคโร

 

State of World Population 2019: UNFINISHED BUSINESS, the pursuit of rights and choices FOR ALL

Reproductive rights and choices have become a reality for more women than ever. But we cannot be complacent: rights are still out of reach for too many women. Our challenge is to finish the unfinished business of guaranteeing rights and choices for all. Read our latest State of the World Population report 2019, published in a year that marks the 50th anniversary of UNFPA's founding and the 25th anniversary of the revolutionary Programme of Action forged at the International Conference on Population and Development in Cairo.