คุณอยู่ที่นี่

อินโฟกราฟฟิคสรุปสาระสำคัญรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 โฉมหน้าครอบครัวไทยยุคเกิดน้อย อายุยืน 

อ่านรายงานฯ ฉบับเต็มได้ ที่นี่

Read State of Thail Population Report 2015: Features of Thai Families in the Era of Longevity and Low Fertility here.