รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ.2556 แม่วัยใส ความท้าทายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

จำนวนหน้า: 88

วันที่ตีพิมพ์': 2014

Author: UNFPA

สำนักพิมพ์: the United Nations Population Fund Thailand Country Office and the Office of the National Economic and Social Development Board

รายงานแม่วัยใส ความท้าทายการตั้งครรรภ์ในวัยรุ่น หรือ หนังสือรายงานประชากรประเทศไทยปีพ.ศ. 2556 นี้เป็นรายงานที่ออกมาควบคู่กับรายงาน Motherhood in Childhood หรือ 2013 State of World Population Report เพื่อแสดงภาวะและสถานการณ์การตั้งครรภ์และการคลอดในวัยรุ่นในประเทศไทย ในขณะที่จำนวนการตั้งครรภ์ในประเทศกำลังพัฒนาหลายๆ ประเทศส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากความยากจน ในประเทศไทย ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นมากจากวิถีปฏิบัติทางสังคมเก่าๆ ที่ไม่สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต รวมทั้งพฤติกรรมทางด้านเพศ ของวัยรุ่น รายงานฉบับนี้พยายามจะแสดงภาวะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทยและเสนอข้อเท็จจริงมากกว่าจะเสนอเรื่องเล่าให้กับผู้อ่าน