คุณอยู่ที่นี่

เนื่องในวันเอดส์โลกปีนี้ ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับคนทั้งโลกที่เชื่อมั่นว่า คนในรุ่นถัดไปจะต้องปลอดจากเชื้อเอชไอวีและเอดส์

ตลอดกว่า 30 ปีที่มีการระบาดของเชื้อเอชไอวีและเอดส์ โลกได้ก้าวผ่านความสูญเสียจากเอดส์และประสบความสำเร็จในหลายด้าน โดยในช่วงกว่า 3 ปีมานี้ อัตราการติดเชื้อเอชไอวีใหม่ลดลง 13% และประเมินว่า มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ราว 35 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งในจำนวนนี้มีกว่า 13 ล้านคนที่ได้รับการรักษา ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับโรคเอดส์ลดลง 35% อยู่ในระดับต่ำสุดเมื่อเทียบจากระดับสูงสุดเมื่อปี 2548

ขณะนี้ถึงเวลาที่จะต้องเร่งดำเนินการลดช่องว่างลงให้ได้ภายในปี 2573 ดังนั้น ทุกๆ คนจะต้องสามารถเข้าถึงการป้องกันเชื้อเอชไอวี การรักษา การดูแล บริการช่วยเหลือต่างๆ และไม่ควรมีใครถูกทิ้งโดยไม่ได้รับการเหลียวแล

ปัจจุบัน ยังมีช่องว่างในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทั้งยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง ชาติอาหรับ และแอฟริกาเหนือ ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ยังคงเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชาชนหลายกลุ่มยังมีความเสี่ยงสูง รวมทั้งเข้าถึงการป้องกันและรักษาได้อย่างจำกัด ทั้งผู้ที่ใช้ยาเสพติด กลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศ ชายที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายและคนข้ามเพศ ส่วนกลุ่มเด็กผู้หญิงและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น เพื่อให้มีภาวะอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี

ขณะที่การตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวียังคงมีอยู่อย่างแพร่หลาย และอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ในหมู่วัยรุ่นก็เพิ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทุกคนต้องมีส่วนช่วยลดช่องว่าง รวมทั้งปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิด้านสุขภาพ โดยต้องลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อด้วยถุงยางอนามัย ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงที่ตั้งครรภ์ สนับสนุนการวางแผนครอบครัวที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน การรักษาผู้หญิงที่ติดเชื้อเพื่อไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ

นอกจากนี้ ยังควรอำนวยความสะดวกให้วัยรุ่นชายขลิบอวัยวะเพศโดยสมัครใจ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี เพิ่มบริการในชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง และส่งเสริมการเข้าถึงการรักษา เพื่อให้ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพที่แข็งแรงและลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

UNFPA ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อยุติปัญหาโรคเอดส์ โดยเฉพาะการให้คำแนะนำและความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ รวมทั้งส่งเสริมภาวะอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี การป้องกันการแพร่เชื้อโดยแจกจ่ายถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย อีกทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และบริการเกี่ยวกับเอชไอวี UNFPA ยังมุ่งมั่นที่จะลดช่องว่างและยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ภายในปี 2573

 

 

Universal Human Rights and Access - Key to Ending AIDS

 

Message of Dr. Babatunde Osotimehin, UNFPA Executive Director, for

World AIDS Day, 1 December 2014

 

Today, on World AIDS Day, I join every person around the world who believes the next generation should be free of HIV and AIDS.

More than 30 years into the epidemic, we have moved beyond the early devastation wreaked by AIDS and scored many successes.

Over the past three years, the rate of new HIV infections has dropped by 13 per cent.

Of the estimated 35 million people living with HIV in the world, over 13 million are now receiving treatment.

AIDS-related deaths are at their lowest level since the peak in 2005, down by 35 per cent.

Now, we need to do more. We must close the gap by 2030, so that every person has access to HIV prevention, treatment, care and support services and no person is left behind.

Today, the gaps are many. In Eastern Europe, Central Asia, the Arab States and North Africa, the number of new HIV infections continues to rise.

Around the world, many groups, including people who inject drugs, sex workers, men who have sex with men and transgender people, remain at high risk, often with limited access to HIV prevention and treatment services.

Particularly vulnerable are adolescent girls and young people living with HIV, who lack access to life-saving interventions that meet their sexual and reproductive health needs.

Today, stigma and discrimination against people living with HIV and key populations remain widespread. Globally, AIDS death rates have increased among adolescents. This must change.

Together, we must close the gap and protect the human rights and health of every human being. We must ensure that anyone at risk of HIV and other sexually transmitted infections has access to condoms.

We must continue to prevent HIV in pregnant women to keep mothers alive and eliminate HIV infections in infants.

We must offer rights-based family planning and treatment for women living with HIV to prevent unintended pregnancies and allow them to live healthy, fulfilling lives.

We must facilitate voluntary medical male circumcision in young men, particularly in settings with high HIV prevalence, to reduce their vulnerability to HIV throughout their lifetime.

We must increase community-led services to reduce HIV risk for key populations, and sustain access to treatment for people living with HIV to keep them healthy and reduce onward HIV transmission.

At UNFPA, we are taking action guided by the belief that no one should die of AIDS in this day and age.

No young person should lack the knowledge, skills and resources, including male and female condoms, to avoid HIV infection.

No young woman should be powerless to prevent exposure to HIV.

No one should be subjected to gender-based violence. No one should experience HIV-related stigma and discrimination.

UNFPA is taking action to advance universal sexual and reproductive health and reproductive rights, and to protect people from HIV and other sexually transmitted infections through delivery of life-saving commodities, including male and female condoms.

We are partnering with networks of key populations and young people. We are building capacity for integrated delivery of maternal health, family planning and HIV services. We are supporting comprehensive sexuality education.

We are tackling stigma and discrimination and gender-based violence. And we are listening to and working directly with youth to ensure they receive the right information and services when, where and how they need them.

Today, on World AIDS Day, and every day, UNFPA will work to close the gap so that no person is left behind and we end the AIDS epidemic by 2030.