คุณอยู่ที่นี่

กรุงเทพ - กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติได้ตั้งหัวข้อวันประชากรโลก วันที่ 11 ก.ค. ในปีนี้ว่าเป็นปีแห่งการลงทุนในเยาวชนเพื่อรณรงค์ให้เป้าหมายเยาวชนเป็นวาระสำคัญของการพัฒนาหลังจากปี พ.ศ. 2558 
เพื่อเป็นการแสดง...พลังเพื่อเยาวชนและให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของเยาวชนจะได้รับการคุ้มครองและเยาวชนจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่และใช้ศักยภาพของพวกเขาและพวกเธอในการดำเนินชีวิตตามความฝันอย่างที่ตั้งใจได้อย่างเต็มที่ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมการรณรงค์ทั่วโลก 
โดยถ่ายภาพ selfie ของท่านเองและตอบว่า ท่านมีเป้าหมายพัฒนาเยาวชนอย่างไร โดยท่านสามารถส่งภาพ selfie ของท่านมาที่ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยที่ https://www.facebook.com/UnfpaThailand ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
100 ท่านแรกที่ส่งรูปของท่านเพื่อแสดงเป้าหมายการพัฒนาเยาวชนของท่าน จะได้รับเสื้อยืด UNFPA หนึ่งตัว (ท่านสามารถส่งภาพ selfie พร้อมทั้งที่อยู่ทางไปรษณีย์ของท่านในประเทศไทยเพื่อการจัดส่งของรางวัล) 
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติสงวนสิทธิในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการรณรงค์ในครั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก จีรวัฒน์ ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ที่ nathalang@unfpa.org

Bangkok - In line with UNFPA’s focus on adolescent well-beings, and to help include a new goal for young people in the post-2015 development agenda, the theme of World Population Day 2014 is Investing in Young People. 
To celebrate the World Population Day this year, UNFPA Thailand would like to invite everyone to join the global campaign by sending selfies to support UNFPA’s proposal for a youth goal to be included in the post 2015 development agenda.
You can simply pose for selfie picture and answer “What is your youth goal?”. Send your selfie to UNFPA Thailand facebook page at https://www.facebook.com/UnfpaThailand from today until 30 June 2014. 
The first 100 selfie pictures with relevant statement will be given UNFPA T-shirt. (You can post your selfie picture with your postal mail in Thailand for T-shirt delivery purpose). 
UNFPA Thailand reserves the right to delete any statement which is not relevant to this campaign. For more information, please contact Jeerawat Na Thalang, Communications Officer, UNFPA Thailand Office atnathalang@unfpa.org.