คุณอยู่ที่นี่

การแถลงข่าวจะมีขึ้นที่ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 Central Court บริเวณลิฟท์แก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 ในเวลา 14.30 น โดยจะมีการเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14.00 น.

นายคาสปาร์ พีค ผู้แทน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้ พร้อมด้วยคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์โลก

การจัดการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้จะช่วยให้สร้างความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรมากยิ่งขึ้นผ่านการตีความของช่างภาพที่จะสื่อความหมายของหัวข้อนี้ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของเด็กสาววัยรุ่น    การประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้จึงมีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั่วไปในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ประเทศไทยกำลังประสบกับอัตราการเกิดต่ำ โดยเฉลี่ยผู้หญิงไทยกำเนิดบุตรเพียง 1.6 คนต่อคน  ในขณะที่มีจำนวนเด็กหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีให้กำเนิดบุตร จำนวนสูงถึงประมาณ120000 ต่อปี (ซึ่งจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา) เนื่องจากการให้การศึกษาทางด้านเพศและความสัมพันธ์กับเด็กวัยรุ่นอย่างไม่มีคุณภาพและไม่เพียงพอ

การจัดการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้จะช่วยให้สร้างความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรมากยิ่งขึ้นผ่านเลนส์ของช่างภาพที่จะสื่อความหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้ช่างภาพสื่อความหมายของการตั้งครรภ์ที่พร้อมและไม่พร้อม การกำเนิด หรือการตั้งใจไม่มีบุตร สังคมผู้สูงวัย กิจกรรมเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองเนื่องจากมีแรงงานคุณภาพ การบริการสาธารณะสุขเพื่อให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และอื่นๆอีกมากว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายอย่างไรต่อสังคมไทยผ่านมุมมองหลากหลายตามที่ช่างภาพแต่ละคนจะตีความ

นายคาสปาร์ พีคกล่าวว่า "การตั้งครรภ์ควรมาจากความตั้งใจของเป็นสิ่งที่ตั้งใจไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากความบังเอิญ หมายความว่าทุกการตั้งครรภ์ควรมาความต้องการของพ่อแม่ที่พร้อม"

เขากล่าวเสริมว่า "วันนี้ผู้หญิงไทยมีบุตรโดยเฉลี่ยเพียง 1.6 คน หมายความว่าประชากรไทยจะลดน้อยลงในอนาคต ดังนั้นทุกๆการตั้งครรภ์จึงมีความหมาย ผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรควรได้รับการสนับสนุนอย่างเช่นเธอควรจะสามารถทำงานในขณะที่เธอตั้งครรภ์ได้ และสามารถกลับมาทำงานได้หลังคลอดบุตร"

"การเต้นแทงโก้ต้องเต้นเป็นคู่ ดังนั้นการตั้งครรภ์ไม่ได้มีความสำคัญต่อคุณแม่ในอนาคตเพียงคนเดียว แต่ยังมีความสำคัญกับคุณพ่อในอนาคตด้วยเช่นกัน...การเป็นพ่อคนนั้นเริ่มขึ้นเมื่อคนสองคนเริ่มแผนการมีบุตรร่วมกัน และดำเนินไปโดยการให้การสนับสนุนคุณแม่ในอนาคตตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์"

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ กล่าวว่า "มูลนิธิมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ UNFPA ในการช่วยถ่ายทอดและบันทึกเรื่องราวของประชากรผ่านเลนส์ภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ความหมายของการเกิดนั้นครอบคลุมเรื่องราวต่างๆมากมายมหาศาล การจัดการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้จึงเป็นการถ่ายทอดมุมมองของสังคมในเรื่องการเกิดที่มีคุณภาพผ่านการตีความของช่างภาพและผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่"

"ผมมีความเชื่อว่าการมีเกิดนั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และยิ่งใหญ่ ทางมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทยจึงร่วมมือจัดนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อเรื่อง "ทุกๆการเกิดมีความหมาย" เพื่อสะท้อนมุมมองและความสาคัญของครอบครัวในสังคมไทย ทางมูลนิธิมีความประสงค์ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก ให้มากยิ่งขึ้น โดยอยากจะสะท้อนช่วงเวลาแห่งความสุขที่เกิดขึ้นตามหัวข้อที่กล่าวไว้"

การประกวดแบ่งเป็นสองประเภท คือประเภทบุคคลทั่วไป และประเภท นักเรียน นักศึกษา อายุน้อยกว่า 20 ปี (ในวันที่ส่งผลงาน) 

หมายกำหนดงานการแถลงข่าว

14.00           ลงทะเบียน

14.30           นายคาสปาร์ พีค ผู้แทน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

กล่าวถึงจุดประสงค์การจัดงานในครั้งนี้

14.40           นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย

กล่าวถึงจุดประสงค์การจัดงานในครั้งนี้

14.50           ถ่ายรูปร่วมกัน

15.00           คำถามจากสื่อมวลชน

 

  

กติกา

1.       เป็นภาพถ่ายที่สะท้อนและนำเสนอแนวคิด และวัตถุประสงค์ ในหัวเรื่อง ทุกๆการเกิดมีความหมาย หรือ A World Where Every Pregnancy is Wanted  

2.       เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง DSLR ความละเอียด 10 ล้าน พิกเซล ขึ้นไป พร้อมส่งไฟล์ต้นฉบับ

3.       พิมพ์ภาพส่งประกวดโดยมีขนาดเหมาะสม คือด้านใดด้านหนึ่งของภาพมีความยาวไม่เกิน 20 นิ้ว แต่ไม่เล็กกว่า 8 นิ้ว พร้อมชื่อ และคำบรรยายภาพ

4.       ห้ามตบแต่ง และใช้เทคนิค photo shop อันทาให้ภาพเกิดเป็นภาพใหม่

5.       ภาพที่ถ่ายต้องได้รับอนุญาต จากผู้แสดงแบบ อย่างชัดเจน

6.       คำตัดสินของกรรมการถือเป็นมติสิ้นสุด

7.       ภาพที่ส่งประกวด คณะผู้จัดสามารถนาไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายลิขสิทธิ์

8.       คณะผู้จัดไม่จำเป็นต้อง คืนไฟล์ หรือภาพที่ส่งประกวด ในกรณีที่ภาพไม่ได้รับรางวัล

9.       รางวัล สงวนสิทธิ์ กับผู้ชนะสูงสุด ต่อบุคคล เท่านั้น

10.     รูปที่ประกวดเป็นภาพคนเท่านั้น

การประกวดภาพถ่าย แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติยศ

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จาก

2.ประเภท นักเรียน นักศึกษา อายุน้อยกว่า 20 ปี (ในวันที่ส่งผลงาน)

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ห์ เกียรติยศ

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ห์ เกียรติยศ

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อม ประกาศเกียรติคุณ

รางวัล ชมเชย 5 รางวัล ๆละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สถานที่รับภาพประกวด

มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย 90/41 หมู่บ้านโกลเด้นท์เพลส ซ.3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220

กำหนดรับภาพ

เปิดรับภาพ 18 กรกฎาคม - 15 ตุลาคม 2556

ตัดสินภาพถ่าย 20 ตุลาคม 2556

จัดนิทรรศการภาพถ่าย 11 - 15 พฤศจิกายน 2556 ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 บริเวณลาน Eden

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/#!/cpft.thai?fref=ts 

หรือ จีรวัฒน์ ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ที่ nathalang@unfpa.org หรือ 087-506-3065 หรือ 02-687-0130

Press Release

Bangkok - 1 August 2013, The United Nations Population Fund (UNFPA) and the Contemporary Photography of Thailand Foundation (CPTF) are pleased to invite the entries for the photo contest with the theme of "A world where every pregnancy is wanted". 

In line with the theme of 2013 State of World Population Report titled "Adolescent Pregnancy", the contest is aimed at illustrating the demographic change in Thailand through lenses of the photographers.

To announce the event to the public, UNFPA Thailand Country Office and CPTF are organising the press conference at Central Court (glass elevator area), CentralWorld, on Thursday 1 August 2013 from 2:30 PM. Registration starts at 2:00 PM. Apart from UNFPA and CPTF, the photo contest is sponsored by CentralWorld, Earth Safe Foundation and Canon.  

Today, Mr. Caspar Peek, UNFPA Representative for Thailand, and Mr. Suwat Liptapanlop, President of the Contemporary Photography Foundation of Thailand, jointly presided over the press conference. Ms. Sanhajutha Chirathivat, President of Earth Safe Foundation, also attended the ceremony.

Mr. Caspar Peek said pregnancy should happen by choice, not by chance. "This means that it should be wanted, and it should be planned," he said.

"Today, the average Thai woman has 1.6 children. This means that Thailand's population is slowly shrinking. So every pregnancy should literally be wanted. This also means that it must be possible for a woman to continue working while she is pregnant, for as long as she can, and come back to her job once she is a mother, while still being able to take care of her baby."

"It takes two to tango. Pregnancy is not only a matter for the future mother but also for the future father. Every child has a right to grow up in a family with both parents taking care of them. Being a father starts when a man and a woman plan their pregnancy together, and continues by supporting the future mother all throughout pregnancy and beyond."

"Sometimes pregnancies are not happy events - not all of them are planned. It might be because the mother is too young, or the father is no longer there. It might be because the young family does not have the means to give their baby everything it needs. In those cases, family and society at large also have a role to play to make sure that those pregnancies, too, have happy endings: a world, and a Thailand, where every pregnancy is truly wanted."

Mr. Suwat Liptapanlop said, "CPFT is pleased to work with UNFPA to show and record stories of people through lenses of photographers. The meaning of birth covers a diverse range of stories. The contest therefore reflects the interpretation of quality birth through the eyes of contestants."

He added, "I believe that birth is a miracle. CPFT therefore is jointly organising the photo contest under the theme "A world where every pregnancy is wanted" to illustrate the importance of family in Thailand. CPFT wants to help capture the memorable shots of family members to demonstrate the significance of paternal love and family bonding according to the theme of the contest."

The contest is open to the general public. There are two categories: 1) the general public category and 2) the students. The photo contest also includes people who are under 20 years of age on the date of submission.

The winning pieces will be featured in UNFPA publications which will be distributed to general public nationwide.

 Photograph Specifications:

 • 1) It should depict the theme of "A World Where Every Pregnancy is Wanted"
 • 2) It is shot by DSLR with at least 10 million pixels
 • 3) Print submission with proper size (one side of the print measures between 8-20 inches) will be submitted with the digital mode.
 • 4) Photoshop technique can be used to enhance the image but not to create a new photo.
 • 5) The photographer must receive prior consent from the model who appears in the photo.
 • 6) The decision by the jury members is final.
 • 7) The organizers can use the winning entries for promotional purposes and UNFPA publications.
 • 8) The organizers are not required to return the entries to the contestants.
 • 9) The prizes are reserved solely to the winners.
 • 10)The photographs depict the stories of people only.

 Prize

1) General public category

 • - First prize Bt80,000
 • - Runner-up Bt20,000
 • - Two first runners-up Bt10,000 each
 • - Five honorary prizes Bt2,000 each

2) Students or people with less than 20 years of age (on the date of submission)

 • - First prize Bt10,000
 • - Runner-up Bt5,000 each
 • - Two first runners-up Bt3,000 each
 • - Five honorary prizes Bt1,000 each 

Number of entries

Each organization or individual may submit more than one entry.

How to submit

Please mail your entries (in print and digital mode) to:

Contemporary Photography Foundation of Thailand

90/41 Golden Place Housing Village

Soi 3, Kwaeng Tha Raeng, Bang Khen District, Bangkok 10220

Submission Dateline:

All entries must be received by 15 October 2013 

The winning pieces will be exhibited at CentralWorld, Eden area from 11-15 November 2013.

For more information, please visit Facebook page of United Nations Population Fund Thailand Office or the Contemporary Photography Foundation of Thailand or contact Jeerawat Na Thalang, Communications Officer, UNFPA Thailand Country Office at nathalang@unfpa.org or 0875063065