คุณอยู่ที่นี่

UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ เปิดตัวรายงานสถานการณประชากรโลก 2560 “โลกที่แตกแยก – สถานการณ์สิทธิและสุขภาวะทางเพศในยุคของความไม่เท่าเทียม” อ่านรายงานฉบับเต็ม (ภ.อังกฤษ) ได้ ที่นี่ 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน และ 10 อย่างที่คุณสามารถช่วยทำให้โลกเกิดความเท่าเทียมมากขึ้นได้