คุณอยู่ที่นี่

South-South in Action เป็นหนึ่งในชุดรายงานที่ทาง UNOSSC จัดทำขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาคีที่ทำงานความร่วมมือไตรภาคีแบบใต้-ใต้ได้แบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่แต่ละประเทศพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนา ทั้งนี้ UNFPA และ UNOSSC ได้ร่วมกันเปิดตัวหนังสือ "South-South and Triangular Cooperation in Action: Sexual and Reproductive Health" ในช่วงการจัดงาน GSSD Expo 2018 ณ กรุงนิวยอร์ก ซึ่งทาง UNOSSC เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเอ๊กซ์โปนี้ อ่านรายงานเต็มได้ ที่นี่