คุณอยู่ที่นี่

20 ปีที่แล้ว การประชุมนานาชาติที่ไคโรเรื่องประชากรและการพัฒนา ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในรูปแบบต่างๆ และเห็นความสำคัญว่าครอบครัวควรได้รับการคุ้มครองและการสนับสนุนอย่างรอบด้าน  ในขณะที่เรากำลังเตรียมแนวทางการพัฒนารอบต่อไปหลังปีพ.ศ.  2558  เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากที่หัวข้อของการฉลองครบรอบ 20 ปีของปีของครอบครัวในปีนี้คือ "ครอบครัวมีความสำคัญต่อความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนา" ซึ่งเป็นการตอกย้ำความจริงที่ว่า ในการวางนโยบายที่มีการวางแผนเป็นอย่างดี มีความอ่อนไหวทางด้านเพศและการวางแผนนโยบายที่มีรากฐานจากสิทธิมนุษยชนนั้น ครอบครัวความสำคัญอย่างมากในทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของครอบครัว จำนวนคนที่อยู่คนเดียวทั่วโลกมีจำนวนมากขึ้น ผู้หญิงจำนวนมากขึ้นกลายเป็นผู้นำของครอบครัว การฉลองครบรอบยี่สิบปีของปีครอบครัวนานาชาติจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้และเรียกร้องให้มีการดำเนินการและนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวทุกครอบครัว และช่วยกำจัดความยากจน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ สร้างความสมดุลย์ของชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว และส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของคนหลายรุ่นในครอบครัวเดียวกัน

วันนี้ ในขณะที่เราฉลองความสำคัญของครอบครัวและหลายสิ่งหลายอย่างที่ครอบครัวมอบให้กับสังคม ผมขอให้รัฐบาลต่างๆสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนครอบครัว ผ่านมาตรการที่ทำให้ผู้ปกครองสามารถสร้างความสมดุลย์ระหว่างความรับผิดชอบต่อครอบครัวและการงาน รวมทั้งด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และนโยบายการสนับสนุนทางด้านสังคมต่างๆที่สนองความหลากหลายที่มากขึ้นของลักษณะของครอบครัวเป็นต้น มาตรการต่างๆดังกล่าวรวมทั้งการให้ประกันสุขภาพ และการประกันสังคม การอนุญาตให้มีการลาเพื่อคลอดบุตรและเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าตอบแทน ตารางเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นและศูนย์รับเลี้ยงเด็กสำหรับพนักงาน

ที่สำคัญที่สุด ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจะต้องสามารถเลือกวิถีชีวิตที่พวกเธอเลือกอย่างมีอิสระปลอดภัยและมีความรับผิดชอบในทุกช่วงชีวิตของพวกเธอ ตั้งแต่เธอก้าวออกจากโรงเรียนไปสู่การทำงานและการสร้างครอบครัวของพวกเธอ เมื่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงได้รับการศึกษาและมีสุขภาพดี พวกเธอก็จะสามารถเลือกวิถีชีวิตของเธอได้ และเมื่อพวกเธอและคู่ครองของพวกเธอมีข้อมูลและเครื่องมือต่างๆเพื่อการวางแผนครอบครัวของพวกเธอ ครอบครัวเหล่านี้ก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า ชุมชนของพวกเธอก็จะเข้มแข็งมากขึ้น และพวกเราทั้งหมดก็จะเข้าใกล้อนาคตอันยั่งยืนที่เราทุกคนปรารถนาเข้าไปอีกก้าว

 UNFPA Executive Director, Dr. Babatunde Osotimehin, for International Day of Families 
15 May 2014

Twenty years ago, at the Cairo International Conference on Population and Development, the world community recognized that families, in their various forms, should be strengthened and enjoy comprehensive protection and support. As we prepare a roadmap for development beyond 2015, it is particularly fitting that the theme of the twentieth anniversary of the International Year of the Family is "Families Matter for the Achievement of Development Goals". This underlines the reality that with well-planned, gender-sensitive, human rights-based policies, families can play a crucial role in development.  

In the last 20 years, we have seen remarkable shifts in the composition of households, with a rise around the world in the number of people living on their own, and more women who head households. The twentieth anniversary of the International Year of the Family is an excellent opportunity to recognize these changes and call for new approaches and policies that are friendly to all families and will help combat poverty, advance gender equality, ensure work-family balance, and promote intergenerational solidarity.

Today, as we celebrate families and their many contributions to society, I call on governments to create environments that support all families through, for example, measures that enable parents to reconcile family and work responsibilities, and housing, education and social support policies that recognize the growing diversity of household arrangements. Such measures include health insurance and social security, paid parental and maternity leave, flexible working schedules and day-care centres.

 Above all, people - particularly women and girls - must be able to freely, safely and responsibly choose the paths their lives take, as they move from education to employment to household and family formation. When women and girls are educated and healthy, when they are able to make their own choices, when they and their partners have the information and means to plan their families, those families are better off, their communities are stronger, and we are all closer to the sustainable future we seek.