วันประชากรโลก 2560 การวางแผนครอบครัว คือ การสร้างพลังแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ

11 กรกฎาคม 2017

ฺBangkok

World Population Day 2017

จดหมายเชิญสื่อ  MEDIA ADVISORY/INVITATION

วันประชากรโลก 2560 การวางแผนครอบครัว คือ การสร้างพลังแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมคอนราด ถ. วิทยุ

 

UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันประชากรโลกซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี โดยหัวข้อในปีนี้คือ วันประชากรโลก 2560 การวางแผนครอบครัวคือการสร้างพลังแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ทาง UNFPA กองทุนประชากรแห่งแห่งสหประชาชาติ จะประกาศและมอบรางวัลเกียรติคุณแด่ คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชาถุงยางอนามัยของไทย” จากการที่ท่านเป็นผู้ที่นำการวางแผนครอบครัวมาใช้คู่ไปกับการรณรงค์ด้านสาธารณสุขได้อย่างมีนัยสำคัญในการช่วยชีวิตคนจากการติดเชื้อโรคต่างๆ เป็นจำนวนมากรวมไปถึงการติดเชื้อจากเชื้อเอชไอวีและเอดส์ด้วย

 

กำหนดการ ภายในงานมีดังนี้

9:30 น. – 9:55 น.          
ลงทะเบียน และ ขอเชิญรับประทานอาหารว่าง

10:00 น. – 10:05 น.      
กล่าวเปิดงานโดย คุณโยริโกะ ยาสุกาวา ผู้อำนวยการ UNFPA สำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค

10:05 น. – 10:09 น.      
สารคดีสั้น เรื่อง “ราชาถุงยางอนามัยของไทย” โดยสำนักข่าวบีบีซี

10:10 น. – 11:10 น.      
ปาฐกถาพิเศษ โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ เรื่อง ชีวิตที่ยอดเยี่ยมคือการส่งมอบมรดกที่มีคุณค่าให้แก่คนรุ่นต่อไป และ พิธีประกาศและมอบรางวัลเกียรติคุณแด่ คุณมีชัย วีระไวทยะ

11:10 น. – 11:40 น.      
เสวนาเรื่องสิทธิในการตัดสินใจและหัวเลี้ยวหัวต่อของการวางแผนครอบครัวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ผู้ร่วมเสวนาได้แก่

  • นางสาวธาริตา​ สถาน ตัวแทนวัยรุ่นหญิงไทยจากบุรีรัมย์ ที่จะมาแสดงความเห็นเรื่องความสำคัญของความรู้และการเข้าถึงการวางแผนครอบครัวจากการทำโครงการสอนเพศศึกษาในทุกโรงเรียนในตำบลบ้านเกิดของเธอ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • Twyla Rubin สมาชิกคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้สนับสนุนเรื่องการวางแผนครอบครัวและกฎหมายด้านสุขภาวะทางเพศในฟิลิปปินส์
  • Pooja Badarinath จากศูนย์วิจัยและข้อมูลด้านสตรีประจำภูมิภาคเอซียและแปซิฟิค (ARROW) ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลในการรณรงค์การวางแผนครอบครัวและสิทธิด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ท่ามกลางกระแสที่ขึ้นมาของอนุรักษ์นิยม
  • Gillian Le สถาบัน Nossal Institute for Global Health ประเทศออสเตรเลีย ผู้เขียนกรณีศึกษาในการโน้มน้าวใจให้รัฐบาลและภาคเอกชนร่วมกันลงทุนในบริการการวางแผนครอบครัว

11:40 น. – 11:55 น. 
ถาม ตอบ

11:55 น. – 12.00 น.  
กล่าวปิด โดย นพ. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ชม วิดีโอ UNFPA ตลอด 45 ปีในประเทศไทย

*หมายเหตุ มีบริการแปลภาษาอังกฤษ - ไทย ตลอดงาน*

สื่อมวลชนยืนยันเข้าร่วมงานได้ที่

คุณกุลวดี สุมาลย์นพ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสาร UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย: sumalnop@unfpa.org / 08.1917.5602

Event flow in English, here