คุณอยู่ที่นี่

เปิดตัว สื่อออนไลน์ ชุด “My Body, My Right, My Choice”

โดย UNFPA และ บริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

11 กุมภาพันธ์ 2563, กรุงเทพฯ - กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมกับบริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด  เปิดตัว สื่อออนไลน์ ชุด “My Body, My Right, My Choice” เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนสตรีทั้งในระบบและนอกระบบเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อป้องกันการกระทำรุนแรง ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การจัดการเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องเพศ ทั้งนี้ทางสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการในสื่อออนไลน์นี้

ติดตามดู episode แรกของสื่อออนไลน์ที่เปิดตัวในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ได้ที่ https://www.dek-d.com/unfpa/ ส่วน episode ที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์, episode ที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์, episode ที่ 4 วันที่ 19 กุมภาพันธ์, episode ที่ 5 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

ติดตามอ่านคำกล่าวเปิดงานโดยแอนเนตต์ แซค โรเบิร์ตสัน รองผู้อำนวยการ สำนักงาน UNFPA เอเซียและแปซิฟิค ได้ ที่นี่

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/UnfpaThailand/posts/2616200055157943