คุณอยู่ที่นี่

สาส์นวันประชากรโลก โดยดร.นาตาเลีย คาเน็ม ผู้อำนวยการ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

สำหรับบางคน โรคระบาดนี้ทำให้ต้องเลื่อนการมีบุตร ในขณะที่สำหรับคนอื่นๆ ภาวะชะงักงันทางด้านสาธารณสุขกลับทำให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ 

 

ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นภาพอย่างสมบูรณ์ของผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อการเจริญพันธุ์ แต่แนวโน้มเหล่านี้ได้กระตุ้นให้ผู้ที่ตื่นกลัวเกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะที่มีเด็กเกิดมากหรือภาวะที่เด็กเกิดน้อยจนเกินไป

 

แต่สิ่งที่ควรทำให้ตื่นตระหนก คือเมื่อผู้หญิงไม่สามารถใช้สิทธิและทางเลือกที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์ของตน – ไม่ว่าจะเป็นเพราะบริการด้านสาธารณสุขถูกแทรกแซง หรือเพราะการเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพทำให้ผู้หญิงไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การใช้ยาคุมกำเนิด หรือการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ของตน 

 

สิ่งที่นำไปสู่สังคมที่มีสุขภาพดีและมีผลิตผล คือเมื่อผู้หญิงสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ของตน และเมื่อผู้หญิงสามารถเข้าถึงบริการเพื่อสนับสนุนทางเลือกของตน  ผู้หญิงที่สามารถควบคุมร่างกายของตนได้นั้นไม่เพียงแต่จะได้ประโยชน์ในแง่ของความเป็นอิสระ แต่ยังได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านสุขภาพและการศึกษา รายได้และความปลอดภัย  ดังนั้น ผู้หญิงเหล่านี้จึงมีโอกาสที่จะก้าวหน้า ซึ่งครอบครัวของผู้หญิงเหล่านี้ก็จะได้รับประโยชน์เช่นกัน

 

โควิด-19 ได้เผยให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความอยุติธรรมและจุดอ่อนในระบบสาธารณสุขทั้งภายในและระหว่างประเทศ  วิกฤติครั้งนี้ ทำให้ระบบสุขภาพที่แบกภาระเกินความสามารถต้องลดระดับการให้บริการด้านสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ ซึ่งมักจะถือว่าไม่จำเป็น  แม้บริการเหล่านี้คือสิทธิมนุษยชน แต่กลับถูกกีดกันออกไปเพื่อหลีกทางให้แก่ข้อกังวลที่ “กดดัน” มากกว่า  ท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการตัดงบประมาณ มีความเสี่ยงอย่างแท้จริงว่าบางประเทศอาจไม่สามารถฟื้นฟูบริการเหล่านี้กลับมาได้อีก 

 

ในวันประชากรโลก ขอให้เราลงมือปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่เหล่านี้ เนื่องจากบริการสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญ  แม้ว่าระบบสุขภาพจะอยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างเข้าใจได้ แต่บริการเหล่านี้ก็ไม่อาจรอได้  ความล่าช้าต่อไปใดๆ จะบั่นทอนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงและเด็กหญิง อันเป็นผลที่อาจจะคงอยู่ไปตลอดชีวิต

 

มาร่วมกันทำงานเพื่อรักษาสิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีครอบครัวหรือไม่และเมื่อใด  และมาร่วมกันยืนหยัดเพื่อสิทธิและทางเลือกของผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงทุกคน