คุณอยู่ที่นี่

สาส์นวันประชากรโลก พ.ศ. 2562

ดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA

 

พวกเราต้องการปรับปรุงชีวิตของสตรีและโอกาสความเจริญของประเทศหรือไม่?

ถ้าใช่ เราจำเป็นต้องขยายทางเลือกการคุมกำเนิด

เพราะชีวิตของผู้หญิง ผู้หญิงต้องเลือกเอง และนั่นหมายถึงอนาคตของเราทุกคน


 

ผู้หญิงมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะตั้งครรภ์เมื่อใดและถี่เพียงใด สิทธิดังกล่าวได้รับการยืนยันอีกครั้งในปีพ.ศ. 2537 ณ กรุงไคโรในการประชุมนานาชาติด้านประชากรและการพัฒนา (ICPD) ที่ซึ่งรัฐบาล 179 ประเทศเห็นชอบว่าสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ณ กรุงไคโร ประชาคมโลกมุ่งหวังที่จะเห็นสังคมในอนาคตที่ทุกการตั้งครรภ์เป็นการวางแผนไว้ ผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงทุกคนจะมีอิสระในการจัดการดูแลร่างกายของเธอเองและสามารถเลือกได้ว่าจะมีลูกหรือไม่ เมื่อใดและกับใคร

 

ประชาคมโลกมุ่งหวังที่จะเห็นโลกที่ไม่มีผู้หญิงสักคนเลยเสียชีวิตจากการคลอดบุตรไม่ว่าเธอจะอยู่ในสถานภาพเศรษฐกิจสังคมหรือทางกฎหมายแบบใดเพราะว่าพวกเธอจะสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพของมารดาที่มีคุณภาพ

 

นอกจากนี้ ประชาคมโลกยังต้องการที่จะเห็นห้วงเวลาที่ทุกคนจะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยปราศจากความรุนแรงและด้วยความเคารพและให้เกียรติ จะไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ถูกบังคับให้แต่งงานหรือถูกบังคับให้เข้าสู่การขลิบอวัยวะเพศ (genital mutilation)

 

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 รัฐบาล นักกิจกรรม องค์กรภาคประชาสังคมและสถาบันต่าง ๆ เช่น UNFPA ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจากการประชุมฯ ดังกล่าว และให้คำมั่นว่าจะทำลายกำแพงที่ขวางกั้นผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงจากการมีสิทธิ สุขภาพ และอำนาจในการสร้างอนาคตของตนเอง

 

ถึงแม้ประชาคมโลกได้เห็นความก้าวหน้าอย่างมากในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา แต่หนทางยังอีกยาวไกลที่ประชาคมจะต้องทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ในที่ประชุม ณ กรุงไคโร ยังมีประชากรอีกเป็นจำนวนมากที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ของตนได้

 

ทั้งนี้ ยังมีผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงมากกว่า 200 ล้านคนต้องการที่จะชะลอหรือป้องกันการตั้งครรภ์ แต่ไม่มีวิธีการ และส่วนมากเป็นกลุ่มผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงที่ยากจนที่สุด เป็นกลุ่มชนพื้นเมือง อาศัยในชุมชนชนบทและชายขอบ เป็นผู้ที่มีความพิการที่ต้องเผชิญกับช่องโหว่ในการเข้ารับบริการด้านต่างๆ ในชีวิติ

 

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงทุกคนสามารถใช้สิทธิของเธอได้ เมื่อพวกเธอมีตัวเลือกการคุมกำเนิดที่มากขึ้นพวกเธอก็จะสามารถประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอยู่ในฐานะหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

 

ราคาของการเฉยเมยต่อเรื่องนี้นั้นสูงเกินไป มีผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นการตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจ การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย จากความอับอายที่ต้องตั้งครรภ์และต้องถูกออกจากโรงเรียน ศักยภาพของปัจเจกและสังคมที่ถูกทำให้สูญเปล่าไป

 

ประชาคมโลกไม่มีเวลาให้สูญเปล่าอีกต่อไป อนาคตของเราขึ้นอยู่กับการทำตามคำมั่นสัญญาเหล่านี้

 

UNFPA ทำงานร่วมกับประเทศและพันธมิตรมากมายเพื่อสร้างโลกที่เรามุ่งหวังไว้ร่วมกันเมื่อ 25 ปีก่อน เป้าหมายของ UNFPA คือมุ่งทำให้ 3 สิ่งนี้กลายเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573:

  • ความต้องการวางแผนครอบครัวที่ไม่สัมฤทธิ์ เป็น ศุนย์
  • การเสียชีวิตตายของมารดาที่ป้องกันได้ เป็น ศูนย์
  • การกระทำที่รุนแรงและเป็นอันตราย เช่น การบังคับเด็กแต่งงานและการขลิบอวัยวะเพศหญิง เป็น ศูนย์

ข้อมูลที่มีคุณภาพจะช่วยให้เราลดเหตุการณ์ทั้งสามนี้ให้เป็น ศูนย์ ได้ และลบการไม่มีตัวตนของผู้ที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังได้

 

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางประเทศเดนมาร์ก เคนยาและ UNFPA จะร่วมกันจัดการประชุมสุดยอด ณ กรุงไนโรบี ประชาคมโลกจะมีโอกาสร่วมแสดงเจตนารมณ์อีกครั้งที่จะรักษาสัญญาที่พวกเขาทำไว้ ณ กรุงไคโร และที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่แบบที่มุ่งหวังไว้ให้เป็นจริงในชีวิตของผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงทุกคนตามที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ ICPD (การประชุมนานาชาติด้านประชากรและการพัฒนา)  ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นการรวมตัวกันของผู้นำรัฐ ผู้นำทางความคิด องค์กรประชาสังคม วัยรุ่น สถาบันทางการเงินระหว่างประเทศ ตัวแทนภาคเอกชน และอีกหลายพันคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี ดังนั้น เราทุกคน มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประชุมนี้

 

ในโอกาศวันประชากรโลกนี้ ดิฉันเรียกร้องให้พวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน และผู้คนจากทุกภาคส่วน ให้มีความกล้าและมีกำลังใจในการทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงทั่วโลก เพื่อสร้างความเป็นจริงที่จะเกิดจากการทำภารกิจที่ตกลงกันไว้ ณ ไคโรให้สำเร็จ ให้เรามาสร้างโลกที่รักษาคำมั่นสัญญาที่จะให้ทุกคนได้รับสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์เกิดขึ้นจริง นี่คือโลกที่เราทุกคนต้องการและสามารถมีได้หากเราร่วมมือกันในการประชุมกัน ณ กรุงไนโรบีที่จะมาถึง โดยนำความมุ่งมั่นที่เป็นรูปธรรมและทรัพยากรในการสนับสนุนภารกิจนี้ที่มากขึ้นกว่าเมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา ณ กรุงไคโร

 

ผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงไม่สามารถรอได้ ประเทศและชุมชนไม่สามารถรอได้ ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำตามคำสัญญาและทำให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิการวางแผนครอบครัว