คุณอยู่ที่นี่

 

A SAFE JOURNEY WITH HER

UNiTE! to End Violence against Women & Girls!

รวมพลังเป็นหนึ่งเสียงเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

 

26 พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียน 7.00 น. ณ มิวเซียมสยาม 

 

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 16 วันเพื่อรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เพื่อสนับสนุนพลังความเคลื่อนไหวของผู้หญิงทั่วกรุงเทพฯ และทั่วประเทศ

 

โดยเข้าร่วมปั่นจักรยาน และ/หรือ ชมนิทรรศการเกี่ยวกับการลดความรุนแรงต่อผู้หญิง

 

 

#MakeHerCitySafe  #OrangetheWorld

 

ลงทะเบียน

เพื่อร่วมปั่นจักรยานได้ที่  https://form.jotform.com/223129398867471

หรือ

 

หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียน

เพื่อร่วมจัดบูธนิทรรศการเรื่องการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง (เฉพาะภาคีของ UN agencies) ได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/10ydFYbXU_u-n4jjdqF2JtAoelIBFaf2Z/edit#gid=2058959970 

หรือ

 

*กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เปิดรับจำนวนจำกัด