เปิดตัว สื่อออนไลน์ ชุด “My Body, My Right, My Choice”

11 February 2020

Bangkok

สื่อออนไลน์ ชุด “My Body, My Right, My Choice”

  

 

เปิดตัว สื่อออนไลน์ ชุด “My Body, My Right, My Choice”

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-10.00 น.

ณ ห้อง Omega ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ

(ดูแผนที่ ด้านล่าง หรือ https://goo.gl/maps/hePHthG8jTFMuaqu9)

 

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมกับบริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด  ขอเชิญสื่อเข้าร่วมงานเปิดตัว สื่อออนไลน์ ชุด “My Body, My Right, My Choice” เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนสตรีทั้งในระบบและนอกระบบเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อป้องกันการกระทำรุนแรง ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การจัดการเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องเพศ ทั้งนี้ทางสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการในสื่อออนไลน์นี้

 

กำหนดการ

09.00-09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30-09.40 น.

ชมตัวอย่างสื่อออนไลน์ชุด My Body, My Right, My Choice”

09.40-09.50 น.

ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย และ

คุณณปสก สันติสุนทรกูล ผู้ร่วมก่อตั้งและผูอำนวยการฝ่ายบริหาร

บริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

 

ร่วมกล่าวเปิดตัวสื่อออนไลน์

09.50-10.00 น.

เปิดเวทีซักถาม

 

สื่อ ติดต่อยืนยันร่วมงานได้ที่  กุลวดี สุมาลย์นพ sumalnop@unfpa.org 08 1917 5602

 

แผนที่

โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ รางน้ำ

DOCUMENTS

  • Opening speech by Dr. Annette Sachs Robertson, Deputy Regional Director for UNFPA in Asia and the Pacific

    Download