คุณอยู่ที่นี่

  

 

เปิดตัว สื่อออนไลน์ ชุด “My Body, My Right, My Choice”

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-10.00 น.

ณ ห้อง Omega ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ

(ดูแผนที่ ด้านล่าง หรือ https://goo.gl/maps/hePHthG8jTFMuaqu9)

 

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมกับบริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด  ขอเชิญสื่อเข้าร่วมงานเปิดตัว สื่อออนไลน์ ชุด “My Body, My Right, My Choice” เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนสตรีทั้งในระบบและนอกระบบเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อป้องกันการกระทำรุนแรง ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การจัดการเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องเพศ ทั้งนี้ทางสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการในสื่อออนไลน์นี้

 

กำหนดการ

09.00-09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30-09.40 น.

ชมตัวอย่างสื่อออนไลน์ชุด My Body, My Right, My Choice”

09.40-09.50 น.

ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย และ

คุณณปสก สันติสุนทรกูล ผู้ร่วมก่อตั้งและผูอำนวยการฝ่ายบริหาร

บริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

 

ร่วมกล่าวเปิดตัวสื่อออนไลน์

09.50-10.00 น.

เปิดเวทีซักถาม

 

สื่อ ติดต่อยืนยันร่วมงานได้ที่  กุลวดี สุมาลย์นพ sumalnop@unfpa.org 08 1917 5602

 

แผนที่

โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ รางน้ำ

DOCUMENTS

  • Opening speech by Dr. Annette Sachs Robertson, Deputy Regional Director for UNFPA in Asia and the Pacific