กลุ่มบ้านอินทผลัม

เสียงจากเยาวชน: “ชาวอาข่าไม่สอนเรื่องเพศให้กับลูกหลาน เราไม่มีคำว่า “เพศ” ในภาษาของเรา (อาข่า) ด้วยซ่ำไป...” นักเรียนชั้นม. 6 เชื้อสายอาข่าได้กล่าวไว้

UNFPA Thailand ร่วมกับองค์กรการกุศล บ้านพักสำหรับนักเรียนชาวเขา "บ้านอินทผลัม" จัดทำโครงการ "เยาวชนชาติพันธุ์ จับเข่าคุยกันเรื่องเพศ" เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยทางเพศแก่น­ักเรียนระดับมัธยมตามบ้านพักสำหรับนักเรีย­นชาวเขาหลายแห่งใน จ.เชียงราย

Thai
Video: