คุณอยู่ที่นี่

เสวนา เรื่อง

“คุณค่าทางสังคมจากการลงทุนเพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิง วัยรุ่นหญิงเข้าถึง

สิทธิและทางเลือกด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์”

(Social Return on Investment in Rights and Choices

for Women and Girls in Reproductive Health)

 

 

 

วันและเวลา วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. และเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยง

 

สถานที่ โรงแรม The Athenee ถนนวิทยุ (Kandhavas Room, 4th floor)

แผนที่: https://g.page/theatheneehotel?share

 

 

กำหนดการงานเสวนา

เวลา

กิจกรรม

10.00 – 10.30 น.

ลงทะเบียน ดื่มชา กาแฟ

10.30-10.37 น.

 

พิธีกร คุณอธิภัทร วรางคนันท์ กล่าวต้อนรับ

 

กล่าวเปิด โดย คุณดวงกมล พรชำนิ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน UNFPA Thailand

10.38-10.53 น.

 

กล่าวเปิดโดย

“สิทธิ สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ คือ ส่วนหนึ่งของการพัฒนาทุนมนุษย์ให้กับผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง” โดย คุณสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองออธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 

“ความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิและทางเลือกด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์” โดย คุณ กีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย

10.53-11.00 น.

ถ่ายภาพหมู่

11.00-11.05 น.

วิดีโอ เสียงจากแม่วัยรุ่น (link)

11.05-11.40 น.

 

เสวนา เรื่อง “คุณค่าทางสังคมจากการลงทุนสนับสนุนให้ผู้หญิง วัยรุ่นหญิงเข้าถึงสิทธิและทางเลือกด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์”

(Social Return on Investment in Rights and Choices for Women and Girls in Reproductive Health)

 

ผู้ร่วมเสวนา:

  • นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์และด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และเป็นหนึ่งในผู้รณรงค์ให้วัยรุ่นหญิง ผู้หญิง ได้เข้าถึงสิทธิทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
  • คุณมารีญา พูลเลิศลาภ นักแสดง นางแบบ อดีต Miss Thailand Universe 2560 หนึ่งในผู้สนับสนุนเรื่องการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดขยะในทะเล
  • คุณ รวิศ หาญอุตสาหะ CEO บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้บุกเบิกกำหนดนโยบายสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในองค์กร
  • ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร และนโยบายที่สนับสนุนสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึง การให้คำปรึกษาวัยรุ่นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นโยบายนำร่องผ้าอนามัยฟรี การสนับสนุนความเท่าเทียมและยอมรับความหลากหลายทางเพศ

 

ดำเนินการเสวนาโดย

ดร. ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา

11.40-12.05 น.

ถาม-ตอบ

12.05-12.10 น.

กล่าวปิดงานเสวนาและขอบคุณผู้ร่วมเสวนา ผู้เข้าร่วมเสวนา โดย

คุณดวงกมล พรชำนิ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน UNFPA Thailand

 

เชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยง

 

DOCUMENTS