แนวทางการดำเนินงานเพศวิถีศึกษา โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ: การให้ความสำคัญแก่สิทธิมนุษยชนและเพศภาวะ

จำนวนหน้า: 78

วันที่ตีพิมพ์': 12 เมษายน 2016

Author: UNFPA & Thailand Ministry of Health

"เพศวิถีศึกษา" เป็นคำใหม่ที่มีในกฎหมายไทย ทั้งที่มีการใช้ในวงการสาธารณสุข การศึกษา และการพัฒนาสังคมมาหลายปี การให้ "แนวทางการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ: การให้ความสำคัญแก่สิทธิมนุษยชนและเพศภาวะ" จึงมีประโยชน์ในแง่หนึ่งของความจำเป็นที่ว่า เราควรจะต้องเตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ และนั่นย่อมรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตทางเพศ