รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ.2558 โฉมหน้าครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน

จำนวนหน้า: 158

วันที่ตีพิมพ์': 2016

Author: UNFPA

สำนักพิมพ์: the United Nations Population Fund Thailand and the Office of the National Economic and Social Development Board

ปัจจุบันนี้ไม่มีครอบครัวไทย “ตามแบบแผน” อีกต่อไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อธิบายไว้แล้วในรายงานฉบับนี้ และสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญก็คือความหลากหลายของรูปแบบครอบครัว ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปและอาจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ