คุณอยู่ที่นี่

วันสตรีสากลนี้เราเฉลิมฉลองที่มีนักรณรงค์ที่ทำให้เกิดเส้นทางแห่งความเท่าเทียมกันทางเพศ วันนี้ เมื่อเรามองไปที่นักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ พวกเขาคือผู้หญิงที่สร้างวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนทุกเพศ

ความคืบหน้าในการยุติความรุนแรง ในการเรียกร้องให้ยุติอคติและการเลือกปฏิบัติ ในการสร้างความแน่ใจในการมีอิสระและมีเอกภาพในการดูแลร่างกาย และในการสร้างความเท่าเทียมกัน เตือนเราว่าเส้นทางสู่อนาคตที่เท่าเทียมกันทางเพศนั้นไม่จำเป็นต้องนาน ผู้หญิงกำลังเรียกร้องให้เราให้ความสำคัญเรื่องสิทธิและทางเลือกของพวกเธอและทำให้เรื่องนี้มีความก้าวหน้า และนี่ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องทำเช่นนั้น

ผู้หญิงหนึ่งในสามคนจะเผชิญกับความรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศในช่วงชีวิตของเธอ เด็กผู้หญิงหนึ่งในห้าคนแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี และผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมากถึง 200 ล้านคนที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ต้องผ่านการขลิบอวัยวะเพศหญิง (female genital mutilation)

ตัวเลขเหล่านี้ทำให้เราตกตะลึง แต่ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนให้เราเห็นโลกที่ไม่มีความเท่าเทียม ทุกปีมีผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเกือบ 300,000 คนเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และคลอด ส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตของมารดาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหลายร้อยล้านคนต้องการหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ แต่ไม่ได้ใช้วิธีการวางแผนครอบครัวที่ทันสมัยและเชื่อถือได้

ให้เราลองคิดสักครู่เกี่ยวกับข้อแม้เหล่านี้ นั่นคือ ความยากจน การปฏิเสธไม่ให้ได้รับข้อมูล ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่สร้างความไม่เท่าเทียม การขาดการเข้าถึงบริการด้านต่างๆ เหล่านี้ร่วมกันกีดกันไม่ให้ผู้หญิงนับล้านได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเธอและกำหนดทางเลือกเกี่ยวกับร่างกายและอนาคตของพวกเธอเองได้

เรามีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ เราจะสามารถยุติสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการปฏิเสธที่จะยอมรับความรุนแรงว่าเป็นเรื่องปกติ ปฏิเสธการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง
UNFPA ทำงานร่วมกับพันธมิตร รวมถึงเยาวชนนักเคลื่อนไหวและผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อทำลายอุปสรรคที่ขวางกั้นผู้หญิงและเด็กหญิงสิทธิไม่ให้เข้าถึงทางเลือกของพวกเธอได้ เพื่อให้บรรลุถึงโลกที่เท่าเทียมกันทางเพศ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคนจะต้องได้รับอำนาจในการตระหนักถึงสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ดังนี้น

เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย “สามศูนย์” หรือ “three zeros” ภายในพ.ศ. 2573 นั่นคือ
• ความต้องการการวางแผนครอบครัวที่ไม่สัมฤทธิ์ผล เป็น ศูนย์
• การตายของมารดาที่ป้องกันได้ เป็น ศูนย์ และ
• การใช้ความรุนแรงทางเพศและการปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง รวมถึงการบังคับการแต่งงานในเด็กและการขลิบอวัยวะเพศหญิง ต้องเป็น ศูนย์

ความพยายามของเรายืนอยู่บนข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและหลักฐานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทอดทิ้ง

การบรรลุความสำเร็จในเป้าหมาย “สามศูนย์” หรือ “three zeros” นี้จะต้องมีผู้มีอำนาจตัดสินใจในการทำให้อำนาจทางการเมืองและการเงินของพวกเขาผลักดันการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้ในการประชุมนานาชาติเรื่องประชากรและการพัฒนา (ICPD) เมื่อ 25 ปีที่แล้ว ณ พ.ศ. 2537 รัฐบาลจากประเทศต่างๆ เห็นพ้องต้องกันว่าศักดิ์ศรีและสิทธิของบุคคลรวมถึงสิทธิในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาระดับโลก และ รัฐบาลจากประเทศต่างๆ ยังได้ตกลงที่จะสานต่อความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย“สามศูนย์” หรือ “three zeros” นี้ในประชุมสุดยอดไนโรบีว่าด้วยเรื่อง ICPD25 เมื่อเดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมา

ในปีนี้ การเคลื่อนไหวของสตรีในระดับนานาชาติเป็นเครื่องหมายที่ในการก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาหนึ่งในสี่ศตวรรษนับตั้งแต่มีการจ้ดทำปฏิญญาปักกิ่งและแผนงานเพื่อบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ

ดังนี้ เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการขจัดอุปสรรคที่ขวางไม่ให้เราได้ยินเสียงของผู้หญิง ขวางไม่ให้ผู้หญิงมีทางเลือก ขวางการตัดสินใจเห็นพ้องและได้รับความเท่าเทียมกัน ถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำตามคำมั่นสัญญาส่วนรวมของเราเพื่อรับรองความมีเอกภาพและการมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องร่างกายโดยผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในทุกช่วงชีวิตของพวกเขา

มาดำเนินการตามเป้าหมายของนักต่อสู้เพื่อสตรีที่ดำเนินการมาก่อนเรา ด้วยความร่วมมือกับผู้ที่สนับสนุนอุดมการณ์สนับสนุนผู้หญิงในวันนี้ เราทุกคนอยู่ใน “ยุคสมัยแห่งความเท่าเทียมกัน” (Generation Equality) ขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะนำมาซึ่งความเสมอภาคทางเพศให้กับทุกคน